👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vilda djur

Skapad 2020-01-20 12:44 i Norra Förskolan Äppelgården Rättvik
Förskola
Tema Vilda djur på förskolan Äppelgården, Röda Äpplet. Vi undervisar barnen om vilda djur genom fakta och diskussion med barnen. Sedan får barnen skapa djuren med olika tekniker och material.

Innehåll

Nuläge

Vi ser ett behov i barngruppen av att få diskutera och uttrycka sig verbalt i gruppen. Att öva sin förmåga av att sitta still, lyssna, diskutera, koncentrera sig och få skapa utifrån sin egen förmåga.

Mål

Att utveckla barnens skapande och kreativa förmåga.

Syfte

Öka barnens kunskap om vilda djur och turtagning.

Genomförande

Vi läser fakta om varje djur och diskuterar i gruppen om de olika djuren. Sedan skapar vi djuren med olika tekniker och material.

Varje djur är under en tvåveckorsperiod och vi har flera olika vilda djur under hela terminen där alla barn är delaktiga.

Dokumentation

Vi samlar in allt barnen skapat om de olika djuren som sedan kommer visas i en vernissage för barnen och anhöriga.

Utvärdering och Reflektion

Sker av pedagogerna efter varje termin.

Ansvar 

Vi pedagoger på förskolan.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18