👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stop motion- animerad kortfilm

Skapad 2020-01-20 13:05 i Östergårdsskolan Halmstad
Stop motion - animerad kortfilm
Grundskola 7 – 8 Bild
Ni ska nu arbeta med animerad kortfilm. Ni kommer alla utgå från temat makt när ni skriver ert manus.

Innehåll

Ni kommer nu arbeta med att skapa en egen animerad kortfilm - stop motion. 

 

Innehåll: 

Ni ska två och två skapa en film utifrån temat Makt

Filmen ska vara 2 min lång. 

Filmen ska ha en titel och eftertext där ert namn och klass framgår. 

Ni ska ha ljud på ett eller flera sätt - tal, ljudeffekter, musik.

Ni ska använda er utav olika material och tekniker som färg, kartong, lera, tyg, annan typ av rekvisita ni tycker är relevant. 

 

Tillvägagångssätt:

Ni ska börja med att skriva en storyboard (en kortfattad handling i lärloggen). 

Därefter ska ni skapa ett manus där ni med både text och bild visar handlingen. Manuset gör ni enkelt och kortfattat. Inga detaljer eller "snygga" bilder.

Nu börjar ni skapa er rekvisita, ni behöver skapa en kuliss (bakgrund) figurer och annats som behövs till er film.

Ni kan använda valfritt material, som papper, färg, kartong, pinnar, tyg, lera osv. 

När all rekvisita är klar ska ni filma med er ipad (eller mobil) med stop motion, iMovie, I Can Animate eller liknande program. 

I slutet av varje lektion skriver ni LÄRLOGG, vad har ni (du) gjort, varför har ni (du) gjort som ni (du) gjort och hur har ni gjort?

Skriv gärna vad ni tänker göra nästa vecka så ni inte glömmer. 

 

Lektion 1: Genomgång och skriva storyboard

Lektion 2-3: Skriva manus

Lektion 4-7: Skapa rekvisita

Lektion 8-9: Filma

Lektion 10: klippa och lägga på ljud och ljudeffekter.

Lektion 11: Redovisning.

 

 

Bedömning:

Jag kommer titta på om ni har följt er storyboard och manus.

Att filmen handlar om ämnet makt. Att ni förmedlar ert budskap i filmen. 

Hur ni arbetat med teknik och material både hantverksmässigt och digitalt.

Att ni har ljud med på ett eller fler sätt.

Att filmen håller sig inom tidsramen.

 

 

 
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Bedömningsmatris Bild årskurs 7-9

Har bedömts under terminen
E
D
C
B
A
Bildframställning / kommunikation
Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. Det ska gå och se ett budskap/känsla i verket/bilden.
 • Gr lgr11
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår..
Tekniker
Eleven ska skapa bilder med olika digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg och kunna behärska olika former av material.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dess kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Bildkomposition
Eleven kombinerar olika bildelement och material.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Ansvar
Hur aktiv är eleven under arbetets gång och hur självgående är eleven.Eleven ska även kunna berätta vad denna gör när läraren frågar.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Reflektion
Eleven ska kunna förklara hur denna har arbetat och tänkt under arbetets gång. Vad har lyckats eller inte och varför?
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Begrepp
Eleven använder ord som tillhör bildens/konstens värld.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.