👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eng: Friends (Writing assignment)

Skapad 2020-01-20 13:26 i Norra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Engelska
I wrote you a letter that I want you to answer. In your letter I want you to write about what good friends are like. Write about what you think a real friend should be like. You can describe a friend who is special to you, or a friend you would like to have. He or she could be your own age, an adult or younger than you.

Innehåll

Hur visar eleven sina kunskaper

- Deltar aktivt på lektionerna. 

- Skriftlig uppgift - besvara ett brev. 

Bedömningsfaktorer

Innehåll

• begriplighet och tydlighet

• fyllighet och variation

- olika exempel och perspektiv

• sammanhang och struktur

• anpassning till syfte, mottagare och situation

Språk och uttrycksförmåga

• kommunikativa strategier, t.ex. omformuleringar,

förklaringar och förtydliganden

• flyt och ledighet

• omfång, variation, tydlighet och säkerhet

- vokabulär, fraseologi och idiomatik

- meningsbyggnad och textbindning

- grammatiska strukturer

- stavning och interpunktion

• anpassning till syfte, mottagare och situation

Matriser

En
Matris letter

E
C
A
Meningsbyggnad och ordförråd
Kort meningsbyggnad med enkelt ordförråd.
Tydlig och relativt varierad meningsbyggnad med gott ordförråd.
Tydlig, varierad och avancerad och meningsbyggnad med rikt ordförråd. Språket är tydligt, har ett gott flyt och är relativt ledigt.
Grammatik och stavning:
Grammatik och stavning fungerar trots flera störande och några förstörande fel.
Grammatik och stavning är mestadels korrekt.
Grammatik och stavning är korrekt eller har enstaka störande fel.
Flyt och ledighet
Språket har ett relativt gott flyt.
Språket är tydligt och har ett gott flyt.
Innehåll
Du har gjort en kort beskrivning av dig själv och besvarar frågorna kortfattat i brevet.
Du har gjort en utförlig beskrivning av dig själv och besvarar frågorna på ett utvecklat sätt i brevet. Du ställer även enstaka fråga till mottagaren.
Du har gjort en utförlig beskrivning av dig själv och besvarar frågorna på ett välutvecklat sätt i brevet. du stället även några nya frågor till mottagaren som är anpassade till innehållet.
Mottagaranpassning
I någon mån anpassad till syfte och mottagare.
Viss anpassning till syfte och mottagare.
Tydlig anpassning till syfte och mottagare.
Struktur
Korrekt och relevant brevuppställning, samt hälsnings- och avskedsfras.
Struktur
Brevet är relativt strukturerat med bristande eller begränsad styckes-indelning och begränsad el. enkel användning av sambandsord.
Brevet är relativt strukturerat med i huvudsak korrekt styckesindelning och sambandsord som fungerar i sammanhanget.
Brevet är strukturerat och har korrekt styckes-indelning och sambandsord som förbättrar strukturen på ett effektivt och varierat sätt.
Innehåll
Använder en eller fler idiomatiska uttryck som till viss del lyfter texten.
Använder en eller fler idiomatiska uttryck som lyfter texten.