Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är en krönika?

Skapad 2020-01-20 13:28 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Nu är det dags att ta reda på vad en krönika är. Hur vet man att en text är en krönika, vilka delar ska ingå? Är det lätt eller svårt att skriva en krönika och vem vill läsa den?

Innehåll

Krönikor är vanligt förekommande i olika medier. Det är viktigt att kunna känna igen en krönika och förstå syftet med denna genre. 

 

Du ska få utveckla din förmåga att:

 • Läsa och analysera krönikor.
 • Urskilja budskap, motiv och syfte.
 • Skriva en krönika och anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang.

 

Det här ska du få undervisning om:  (Centralt innehåll)

 • Vad är typiskt för genren.
 • Träna sig att bearbeta sin text, både innehåll och form.
 • Alla ord och begrepp som hör till genren.

 

Arbetsgång:

Vi kommer börja med att läsa olika krönikor och granskar dessa utifrån genretypiska kännetecken. När vi känner att vi fått kläm på detta gör vi en planering för en egen krönika. Det kan till exempel vara en tankekarta, det är viktigt att fånga genren och som vanligt ska din röda tråd vara tydlig. För att säkerhetsställa att man fått med alla delar ska vi ge kompisrespons. Tänk också på meningsbyggnaden, finns det ett subjekt och ett predikat i varje mening, om inte - varför? När du ger kompisrespons, utgå från mallen nedan. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Krönika 7-9

Skriva

På väg mot E
E
C
A
Innehåll, struktur och anpassning
Dina tankegångar framgår
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Din krönika innehåller enkla gestaltande beskrivningar av t ex miljöer, personer och händelser.
Din krönika innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljöer, personer och händelser.
Din krönika innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar av t ex miljöer, personer och händelser.
Du behandlar ämnet på ett enkelt sätt t ex genom att berätta om egna erfarenheter.
Du behandlar ämnet på ett utvecklat sätt t ex genom att du resonerar utifrån passande exempel som är både personliga och allmänna.
Du behandlar ämnet på ett välutvecklat och nyanserat sätt t ex genom att du resonerar utifrån träffande exempel som är både personliga och allmänna och fördjupar ditt ämne.
Din krönika är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Din krönika är sammanhängande och har utvecklad textbindning.
Din krönika är sammanhängande och har välutvecklad textbindning.
Strukturen i din krönika fungerar relativt väl med fungerande rubrik, inledning, resonemang om ämnet och avslutning med uppmaning eller slutsats.
Strukturen i din krönika fungerar väl med lockande rubrik, effektiv inledning, resonemang och avslutning.
Din text är styckeindelad.
Din text är konsekvent styckeindelad.
Språk
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en krönika t ex med bildspråk och humor.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad.
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Språkliga strategier
Du använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du använder en ändamålsenlig kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: