Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kaninen Knut

Skapad 2020-01-20 13:35 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Arbetar med olika ord och läsförståelse. Vi sätter även ord på engelska. Arbetar en till en med detta material och tar in andra texter som passar i sammanhanget.
Grundsärskola 4 – 6 Naturorienterande ämnen Svenska Engelska Matematik Samhällsorienterande ämnen Svenska som andraspråk
Arbeta med Kaninen Knut och orden kring honom.

Innehåll

Arbetar med Kaninen Knut och orden i hans värld. 

Gör egna uppgifter som passar till eleven.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  1-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  1-6
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Sv  1-6
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-6

Matriser

NO Sv Ma En SO Sva
svenska (Jag i Helsingborg)

TALA OCH SAMTALA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tala/samtala
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig
Tala/samtala
Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar
Jag kan förklara så andra förstå vad jag menar
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: