Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kulmålning - 2 olika sätt

Skapad 2020-01-20 13:39 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Denna månaden är det fokus på att uppleva med öronen och barnen älskar att skapa och måla. Därför har vi planerat denna aktivitet där barnen ska få uppleva med sina öron och ögon med kulor och färg. Vi kommer att gör två olika slags kulmålningar.

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Denna månaden är det fokus på att uppleva med öronen och barnen älskar att skapa och måla. Därför har vi planerat denna aktivitet där barnen ska få uppleva med sina öron och ögon med kulor och färg.

 ____________________________________________________________________________________________________________ 

Prioriterade målen:

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

 

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt: Kulorna ger ljud när de studsa mot kanterna/glasburken samt att lärandeobjektet även är färg. 

 ___________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Metoden är: Vygotskij vi valde att ha en äldre och en yngre där den yngre kunde se när den äldre utförde aktiviteten. Vilken gör att den yngre ville även testa.

Material: 1) Papper, färg, kartonglåda och kulor. 2) Papper, färg, glasburk och kulor.

Miljö: inne i ataljen. 

 ____________________________________________________________________________________________________________

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: