Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spela Pop - Åk 6AB2, vt-2020

Skapad 2020-01-20 13:39 i Vänge skola Uppsala
Grundskola 6 Musik
För länge sedan var Folkmusik ett naturligt inslag i vardagen. Musiken hade en praktisk användning både på fäboden och som arbetssånger i olika yrken. Spelmannen i byn ägnade sig åt att förgylla bybornas högtidsstunder med sitt fiolspel. Nya genrer utvecklades överallt på vår jord. Slavarna som tvingades lämna Afrika bidrog tillsammans med européer och indianer att utveckla en ny genre som fick heta Blues. Idag utvecklas nya musikstilar allt oftare. Vem som helst kan skapa musik och sprida på Internet. Musiktävlingar avlöser varandra och samlar allt fler åskådare i allt fler länder. Denna vår börjar vi med att titta på och lyssna oss igenom Musik i Andra Världsdelar. Sedan greppar vi Bandinstrumenten och spelar en pop-låt. Inspirerade av Jason Mraz skapa ni egna nya låtar och vem vet var de tar vägen?! Vi på Vänge skola kanske också kan bidra till musikutvecklingen.

Innehåll

           

   HAPPY!?

   Mål för dig som elev:

 Att kunna:

 • känna igen och skilja på vilka instrument som kommer från de olika världsdelarna Afrika, Asien, Latinamerika, Sverige.
 • skilja på vilken instrumentgrupp de tillhör.
 • jämföra likheter och skillnader mellan musiken i de olika världsdelarna
 • jämföra hur musiken påverkar människorna i de olika världsdelarna.

Efter att du deltagit i det förberedande instrumentarbetet väljer du ett ackordinstrument att arbeta vidare med.

Att kunna:

 • sjunga med i en rytmisk poplåt.
 • fyra grepp på basinstrument, olika rytmer på slagverksinstrument och fyra ackord på ackordsinstrument.
 • redovisa instrumentspel till sång med tajming.
 • samarbeta i grupp och skapa en poplåt.
 • utvärdera arbetet och resonera kring musicerandet. Vad blev bra och vad kunde ha förbättrats.

 Så här arbetar vi:

 • du utvecklar din sångförmåga och ditt gehör, genom att sjunga med i en rytmisk poplåt från hitlistan på 70-talet och en på 2000-talet.
 • du arbetar i liten grupp och utvecklar förmågan att sjunga text och melodi med hjälp av appen Learn That Song.
 • du deltar i genomgång av hur läsa av gitarrackord, basgrepp (tabulatur), keyboardsackord samt slagteknik på trumset.    
 • därefter väljer du vilket ackordsinstrument du vill utveckla vidare.
 • du utvecklar din förmåga att spela med tajming och redovisar instrumentspel ensam eller i liten grupp till sång.
 • du utvecklar din förmåga att höra hur en poplåt är uppbyggd av olika delar – intro, vers, brygga, refräng, mellanspel, solo, outro.
 • du utvecklar din förmåga att skapa en poplåt i grupp och redovisar text, ackordföljd och kanske melodi. 
 • du utvecklar din kunskap om musikbegrepp med hjälp av strukturen "Fråga - Fråga - Byt".
 • du utvecklar din förmåga att beskriva arbetet som ligger bakom ett färdigt resultat med hjälp av musikbegrepp, för att tydligt tala om vad du hör och upplever i musikarbetet.

Uppgifter

 • Jämför musiken i två olika kulturer!

 • Testa dina instrumentkunskaper

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Bedömningsmatris Spela Pop – åk 6

Du utvecklar din förmåga att jämföra och att se skillnader och likheter mellan musik och musikens påverkan i olika världsdelar. Du kommer också att kunna se skillnad på olika instrument och veta vilken instrumentgrupp de hör hemma i.

E
C
A
Känna igen och gruppera instrument
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Du kan med VISS SÄKERHET ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Du kan med RELATIVT GOD SÄKERHET GE exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Du kan med GOD SÄKERHET ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Musikens påverkan
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Du kan uttrycka dig på ETT ENKELT SÄTT OM din egen musikupplevelse samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du kan uttrycka dig på ETT UTVECKLAT SÄTT om din egen musikupplevelse samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du kan uttrycka dig på ETT VÄL-UTVECKLAT SÄTT om din egen musikupplevelse samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikens olika kännetecken
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Du kan med VISS SÄKERHET urskilja och ge exempel på musikaliska kännetecken från olika genrer och kulturer.
Du kan med RELATIVT GOD SÄKERHET urskilja och ge exempel på musikaliska kännetecken från olika genrer och kulturer.
Du kan med GOD SÄKERHET urskilja och ge exempel på musikaliska kännetecken från olika genrer och kulturer.

Du lär känna Popgenren genom att sjunga och spela flera instrument i en poplåt från 2000-talet. Du samarbetar i grupp med att skapa er egen poplåt. I utvärderingen beskriver du din upplevelse av arbetet med en poplåt.

E
C
A
Sång
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Du sjunger refrängen i "I'm Yours" tillsammans med andra. Du följer då text och melodi i NÅGON MÅN
Du sjunger vers och refräng i "I'm Yours" tillsammans med andra. Du följer då text och melodi GANSKA SÄKERT.
Du sjunger "I'm Yours" tillsammans med andra. Du följer då text och melodi MED SÄKERHET.
Melodispel
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Du spelar melodin i DELAR av refrängen i "I'm Yours" på keyboard.
Du spelar melodin i ÖVERVÄGANDE DELAR av refrängen i "I'm Yours" på keyboard.
Du spelar melodin i HELA refrängen i "I'm Yours" på keyboard.
Basspel
Se länkar till kunskapskrav under Melodispel!
Du spelar en enkel anpassad bas-stämma på elbas i versen. Du klarar då DELAR av låten "I'm Yours".
Du spelar dessutom en enkel anpassad bas-stämma på elbas i refrängen. Du klarar då ÖVERVÄGANDE DELAR av låten "I'm Yours".
Du spelar en enkel anpassad bas-stämma på elbas i följd i både vers och refräng. Du klarar då HELA låten "I'm Yours".
Slagverksspel
Se länkar till kunskapskrav under Melodispel!
Du spelar en enkel anpassad trumrytm på trumset i versen. Du klarar då DELAR av låten "I'm Yours".
Du spelar dessutom ytterligare en enkel anpassad trumrytm i refrängen. Du klarar då ÖVERVÄGANDE DELAR av låten "I'm Yours".
Du spelar de enkla anpassade trumrytmerna på trumset i följd i både vers och refräng. Du klarar då HELA låten "I'm Yours".
Ackordspel
Se länkar till kunskapskrav under Melodispel!
Du kan kompa i låten "I'm Yours"och BIDRAR då med minst tre ackord i versen.
Du kan dessutom kompa i refrängen och byter då NÅGRA ACKORD MED FLYT.
Du kompar både vers och refräng i följd och byter då ACKORD MED FLYT.
Spela med tajming
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Du sjunger eller spelar på något instrument i VISS MÅN med tajming.
Du sjunger eller spelar på något instrument med GANSKA GOD tajming och med NÅGORLUNDA PASSANDE popkaraktär.
Du sjunger eller spelar på något instrument med GOD tajming och med PASSANDE popkaraktär.
Skapa en låt
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Dina idéer BIDRAR TILL ATT SKAPA vers- och refrängtext i gruppens egna poplåt.
I gruppens arbete med den egna poplåten hjälper dina idéer dessutom till att SKAPA en ackordföjd anpassad till texten.
I gruppens arbete med den egna poplåten hjälper dina idéer dessutom till att SKAPA melodi anpassad till ackordföljd och text.
Resonera kring musik
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Du kan föra ENKLA resonemang om eget och andras musicerande.
Du kan föra UTVECKLADE resonemang om eget och andras musicerande.
Du kan föra VÄLUTVECKLADE resonemang om eget och andras musicerande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: