Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk och Antik mytologi

Skapad 2020-01-20 13:42 i Vågbroskolan åk F-3 Söderhamn
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Under några veckor kommer vi arbeta med berättelser och myter om Gudar i den antika och nordiska mytologin. Vi kommer börja med den nordiska mytologin.

Innehåll

 

Det här ska vi lära oss:

 • Kunna återge delar  av innehållet i några berättelser om gudar och/eller hjältar i den nordiska mytologin.
 • Kunna återge delar av innehållet i några berättelser om gudar och/hjältar i  den antika mytologin.
 • Kunna redogöra  för hur vi kan se spår av  forntiden i vår  tid.

 

Så här ska vi jobba:

 • VÖL/ Venn diagram.
 • EPA (enskilt,par, alla)
 • Vi kommer att titta på filmer inom antiken och nordiskmytologi.
 • Vi kommer läsa böcker och faktatexter inom arbetsområdet.
 • Vi kommer skriva om det vi lärt oss.

 

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • återge delar av innehållet i några berättelser om gudar och/eller hjältar i den nordiska mytologin.
 • återge delar av delar i några berättelser om  gudar och /eller hjältar i den antika mytologin.
 • kunna berätta hur vi kan se spår av forntiden i vår tid.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  Hi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: