Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Re: Hinduismen vt20

Skapad 2020-01-20 13:44 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Hinduismen

Innehåll

 Konkretiserade mål

I arbetet med hinduismen ska man kunna:

 • förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta uttryck och handlingar inom hinduismen.
 • Se samband mellan religion och samhälle

Undervisningen

Vi fokuserar på att förklara centrala begrepp i hinduismen och presentera tankar, uttryck och handlingar på olika sätt. Vi kommer att utgå ifrån Studi.se 

Arbetet avslutas med en skrivuppgift där ni ska resonera kring hur kastsystemet påverkar det indiska samhället. 

Bedömning

I arbetet med hinduismen bedöms förmågan att:

 • Beskriva och förklara. Här görs det skillnad på att beskriva och förklara där det sistnämnda värderas högre. När man förklarar visar man på samband, t ex varför något är som det är. Att kunna se generella mönster i religionen premieras extra. 
 • Se samband mellan religion och samhälle

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Hinduismen

--------------------->
--------------------->
--------------------->
Beskriv och förklara
Att beskriva och förklara centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom hinduismen.
Du beskriver.
Du förklarar och visar på samband.
Du förklarar och visar på samband och generella mönster.
Se samband - religion och samhälle
Att utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva samband
Du beskriver enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du beskriver komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: