Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergripande mål Kunskap, utveckling och lärande

Skapad 2020-01-20 13:50 i Nybble förskola Flen
Förskola
I december 2020 arbetar alla avdelningar på Nybble förskola strukturerat med att stimulera barnens matematiska språk.

Innehåll

Aktivitet:

Mio kartläggning av alla barngrupper på Nybble i mars samt november

Vi pedagoger använder ett använder ett matematiskt utvecklat språk i både vardag och planerade situationer för att stimulera barnens språk. Till exempel genom att benämna materialets egenskaper och använda beskrivande ord som mjuk, hård, tung, stor, lång osv.

En gång i veckan har alla avdelningar planerade matematikaktiviteter utifrån materialet “matematik i förskolan” från Natur och kultur.

Vi använder utemiljön som ett verktyg för att synliggöra vilka matematiska begrepp som finns i barnens vardag.

Uppföljning:

Kartläggningsmaterial

På Apt en gång i månaden får varje avdelning redogöra för sitt arbete

Arbetet följs i Unikum, där matematikplanering ska finnas för varje vecka, tillsammans med reflektion.

Arbetet följs upp på Apt en gång i månaden


 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: