Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema språket

Skapad 2020-01-20 13:53 i Sandrosens föräldrakooperativ Unikum Piloter HT17
Förskola
Vilka mål har vi med vårt tema? Vad är syftet?

Innehåll

Språket

 • att barnen ska utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling.
 • att barnen ska upptäcka vikten av att kommunicera.
 • att utöka barnens ordförråd/begrepp och talspråk.
 • att genom lek hitta vägar som lockar till lärande.
 • väcka nyfikenhet för skriftspråket.

 

För att göra lärandet lustfyllt och hitta vägen till språket har vi i varje åldersgrupp valt ett eget projekt utefter barnens intresse.

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: