Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arkitektur Gränby

Skapad 2020-01-20 14:03 i Gränbyskolan Uppsala
Arbetsområde arkitektur ämnet bild
Grundskola 9 Bild
Vi kommer att arbeta med området Arkitektur. Uppgiften består av flera delmoment.

Innehåll

Vad ska vi lära oss;

  1. Vi repeterar perspektiv.
  2. Vi tittar på youtube och ser vad det finns för hus i världen. Välj ett hus/arkitekt. Skriv fakta och visa bilder. PP
  3. Rita av huset..
  4. Designa ett eget hus. 
  5. Tillsammans bygger vi upp ett minisamhälle där du ansvarar för en byggnad.

uppgift 1-9

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Arbetsbeskrivning

Matriser

Bl
Arkitektur Bild

Moodboard, skisser, skrapkartong och akvarell
E
C
A
Moodboard och skisser
Eleven kan framställa bilder med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycks former så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa bilder med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycks former så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa bilder med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycks former så att budskapet framgår.
Akvarell
I arbetet kan eleven använda olika  tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerade sätt. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker verktyg och material på ett relativt väl fungerade och varierat sätt. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker verktyg och material på ett väl fungerade och varierat och idérikt sätt. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
skrapkartong
I arbetet kan eleven använda skrapkartong utifrån skiss på ett i huvudsak fungerade sätt.
I arbetet kan eleven använda skrapkartong utifrån skisspå ett relativt väl fungerade och varierat sätt
I arbetet kan eleven använda skrapkartong utifrån skiss på ett väl fungerade och varierat och idérikt sätt.

Hubygget

E
C
A
I arbetet kan eleven använda olika tekniker verktyg och material på ett i huvudsak fungerade sätt.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker verktyg och material på ett relativt väl fungerade och varierat sätt.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker verktyg och material på ett väl fungerade och varierat och idérikt sätt.
eleven kan bygga ett hus utifrån sin moodboard med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycks former så att budskapet framgår. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
eleven kan bygga ett hus utifrån sin moodboard med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycks former så att budskapet framgår. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
eleven kan bygga ett hus utifrån sin moodboard med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycks former så att budskapet framgår. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.

redskap för bildframställning -hur du bearbetar dina bilder och presenterar dessa.

E
C
A
processa egna ideer
eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla ideer genom att återanvända sina skisser samt uppslag från arkitekturmuseet och bearbeta dessa.
eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna ideer genom att återanvända sina skisser samt uppslag från arkitekturmuseet och bearbeta dessa.
eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna ideer genom att återanvända sina skisser samt uppslag från arkitekturmuseet och bearbeta dessa.
processen i form av val av matarial
under arbetsprocessen bidrar till att formulera och välja handlings alternativ som leder framåt.
under arbetsprocessen formulera och välja eleven handlings alternativ som med någon bearbetning leder framåt.
under arbetsprocessen formulera och välja eleven handlings alternativ som leder framåt.
Hur slutresultatet ser ut. Helhetsintrycket av dina uppgifter.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: