Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1700-talets revolutioner

Skapad 2020-01-20 14:20 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Historia
Vi kommer under veckorna 3-11 arbeta med 1700-talets revolutioner. Först ut är den industriella revolutionen....

Innehåll

 

1700-talets revolutioner

 

År 8, vt-20

 

Vi börjar vårterminen med att läsa historia. Mellan veckorna 3-11 kommer vi att arbeta med den industriella och den franska revolutionen. Vi kommer att undersöka vad det var som orsakade de båda revolutionerna, på vilket sätt samhället förändrades samt vilken betydelse dessa förändringar haft för oss som lever idag. Vi kommer att undersöka vad som hände, hur det gick till, varför det hände just då och vilka följder det fick.

 

Under lektionstid kommer vi att:

·         Läsa texter ur läroboken

·         Ha genomgångar och anteckna

·         Se filmer i det aktuella ämnet

·         Göra skriftliga och muntliga övningar där du ska använda dig av fakta, begrepp, analysmodell och din inlevelseförmåga.

·         Diskutera utvalda händelser ur den historiska epoken

·         Skriva samt göra en kamratbedömning på en uppgift som sedan skall lämnas in till mig.

 

 

Du kommer att bedömas genom: en inlämningsuppgift, att delta i muntliga diskussioner i mindre grupper samt genom ett prov.

 

Du kommer att bedömas efter hur väl du visar följande:

 

 

E

C

A

 

Kunskaper (fakta)

Texten visar på grundläggande kunskaper om det du beskriver. Du kan redogöra för huvuddragen i det du beskriver.

Texten visar på goda kunskaper om det du beskriver. En mer fördjupad redogörelse över det du beskriver.

Texten visar på mycket goda kunskaper om det du beskriver. Visar på ett djup och en bredd i dina kunskaper.

 

Begreppsanvändning

I texten används relevanta begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. De centrala begreppen används i stort sett korrekt.

I texten används relevanta begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Centrala begrepp används korrekt.

I texten används relevanta begrepp på ett väl fungerande sätt. Samtliga begrepp används korrekt och bidrar till textens kvalité.

 

Samband och mönster

I texten presenteras enkla mönster och samband.

Resonemang i något led.

I texten presenteras Förhållandevis komplexa mönster och samband. Resonerar i flera led

I texten presenteras komplex mönster och samband. Resonemang kan dras i flera led med utvecklade förklaringar.

 

 

 

                                                                      Lycka till!/Anna

 

 

 

Veckoplanering

 

v. 2

Historia intro: Tidslinje över världshistorien

Den ökande världshandeln.

 Sjöfarare - handel - kolonialism

v. 3

Den ökade världshandeln s.47-51

Uppgift: Hur påverkade världshandeln människors liv? Ge tre exempel från olika platser i världen. Utgå från texten i häftet s. 46-51

Källövning: Slaveriet, 88-89

 

v. 4

Den industriella revolutionen s. 98-107

Vilka förutsättningar krävs för en industriell revolution?

Källövning: Livet i gruvorna

v. 5

Industrin förändrar världen, s. 108-113

Källövning: Det första vaccinet

v. 6

Rep. på det vi gjort hittills.

Källövning: Industriarbetarliv

Frågor på kapitlet s. 117

Analysmodell

Amerikanska revolutionen/frihetskriget - genomgång

v. 7

Prov: Industriella revolutionen s. 100-117

Franska revolutionen. Revolutioner och nya idéer. Vi arbetar med frågor, analysmodell mm

Sidor i boken 128-130

Film: Franska revolutionen, 18 min

v. 8

Franska revolutionen s. 132-139

Genomgång: viktiga händelser under revolutionen

Andra texter och ev. film

v. 9

SPORTLOV

v. 10

Genomgång: revolutionens följder

S. 140-142

Inlämning, skriv ett brev om franska revolutionen som du precis upplevt. Se instruktionsblad

Gör en kamratbedömning.

 

v. 11

Inlämning, skriv ett brev om franska revolutionen som du precis upplevt. Se instruktionsblad

Gör en kamratbedömning.

Utveckla och lämna in senast den 12 eller 13/3

 

 

 

 

 

 

Begreppslista

 

Världshandeln

Industriella revolutionen

Franska revolutionen

Världshandel

 

Tull

 

Kolonialism

 

Plantager

 

Handelskompanier

 

Råvaror

 

Urfolk

 

Triangelhandel

 

Kapital

Arbetskraft

Råvaror

Marknad

Uppfinningar

Urbanisering

Befolkningsökning

Smittkoppsvaccin

Transport och kommunikation

Produktion

Konsumtion

Revolution

Adel

Borgare

Bönder

Bastiljen

Versailles

Det tredje ståndet

“frihet, jämlikhet. broderskap"

Generalständerna

Nationalförsamlingen

Skräckvälde

Giljotin

 

 

Uppgifter

  • Brevet Franska revolutionen

  • Brevet Franska revolutionen

  • Brevet Franska revolutionen

  • Brevet Franska revolutionen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: