Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 3

Skapad 2020-01-20 14:27 i Vessigebroskolan Falkenberg
Vi musicerar till läsårets teman om miljö och fornhistoria.
Grundskola 3 Musik
Vi musicerar tillsammans med hjälp av våra röster, rörelser och instrument.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas 

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att

 • deltaga i gemensam sång.
 • spela och ackompanjera.
 • sjunga och spela med timing.
 • känna igen några olika instrument.
 • utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik
 • uttrycka dig om egna musikupplevelser

Undervisning och arbetsformer

 • sjunga tillsammans med andra unisont och kanon
 • spela ackord på gitarr ( A7 samt D)
 • spela enkla melodislingor med hjälp av noter
 • lyssna på instrument samt lära dess namn

Genom att skapa forntidsmusik i smågrupper får du möjlighet att

 • göra en enkel komposition med hjälp av röst och instrument hämtade från naturen.
 • beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: