Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 6

Skapad 2020-01-20 14:33 i Häggvallskolan Tjörn
Grundskola 6 Kemi
Vad är kemi och hur arbetar vi med kemi? Vi kommer att arbeta med grundläggande kemi den här våren.

Innehåll

AP Kemi vt åk. 6

 

Syfte:

·       Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

·       genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

·       använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 Centralt innehåll:

·       Enkel partimodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelse som förklaring till övergångar mellan fast, flytande och gasform.

·       Indelning av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

·       Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

·       Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.

 Mål med detta kapitel

·       Veta vad som är en atom och en molekyl

·       Veta vad som är ett grundämne och en kemisk förening

·       Känna till periodiska systemet

·       Veta vad fotosyntes och förbränning är

·       Veta vad som är en blandning och lösning

·       Känna till matens innehåll och hur man gör den hållbar

·       Några viktiga upptäckter inom kemi

 

Viktiga fakta och begrepp:

·       Atom och molekyl

·       Periodiska systemet

·       Fotosyntes och förbränning

·       Blandning och lösning

 Detta ska bedömas: 

Fakta – dina faktakunskaper

Förståelse – hur väl du förstår sambandet mellan skolämnet och vardagen

Färdighet – hur du använder dina kunskaper i t.ex diskussioner

Förtrogenhet – hur väl du kan se samband och dra egna slutsatser

 

Du bedöms utefter: 

Delaktighet på lektioner, läxor, laborationer och prov

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: