👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ugglan Projektplanering3_Projekt Robotar

Skapad 2020-01-20 14:56 i 182361 Förskolan Trädgården Stockholm Farsta
Förskola
Robotar - ett projekt i lek, skapande och konstruktion.

Innehåll

Ett av de projekt som vi har inne på Ugglan handlar om robotar.

Vi har närmat oss robotar som begrepp genom bland annat
bildskapande, grupplek samt bygg-och konstruktionslek.

Varför (syfte):

 Att arbeta utifrån ett intresse som finns i barngruppen kan man arbeta med olika sätt att skapa, leka, reflektera och väva in olika ämnesoråden som matematik, språk, faktakunskap och eget fantiserande.

 

Hur (metod): 
Det började med att flera av barnen började bygga egna robotar i plusplus-klossar och lego.

För att kunna ta reda på hur barnen tänkte kring robotar fick gruppen i uppgift att rita egna robotar.
Vi dokumenterade deras teckningar och det de berättade om bilderna.


Vi pratade också utifrån frågorna:
Vad kan en robot göra?
Hur kan en robot se ut?
Vad vill du lära dig mer om robotar som du inte vet nu?

Vi har också lekt grupplek med robottema: Robotjakt.
Det har länge varit populärt att leka tafattlekar på Ugglan och nu lekte vi det genom att en är en robot som skall fånga de andra.
 

Vad vi sett:
Det vi såg var att när barnen ritade fritt tänkte de flesta på robotar som människoliknande med armar, ben och huvud.
Nästan inget av barnen ritade robotar som såg ut som industrirobotar.

De robotar som byggts på avdelningen har blivit mer detaljerade jämfört med innan med till exempel markerade höftleder, "benmuskulatur" och axlar. 
 

Några saker som kom upp som man vill lära sig mer om var:
Vad heter det som robotar har på ryggen och som gör att de kan flyga?
Har robotar hatt?

 
Hur går vi vidare:
Intresset för robotar finns fortfarande kvar på avdelningen och vi kommer att fortsätta med det som ett eget projektområde eller så låter vi det ingå i det rymdprojekt som också finns på avdelningen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18