Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Az őrzők

Skapad 2020-01-20 14:57 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Under några veckor läser eleverna en bok på modersmålet och får olika skriftliga och muntliga uppgifter.
Grundskola 6 – 9 Modersmål

Vad handlar den där boken om? ..Nu ska du under ett par veckor få läsa en bok och sedan diskutera det . Du ska också få ta er en titt på språket och visa upp personerna och miljöerna i boken.

Innehåll

 

Du har valt att läsa boken:

 

Berg Judit: Az őrzők 

 

 • Syfte
 • Ml
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

 

 • Centralt innehåll
 • Ml 7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

 

Mål

-Du kan läsa och förstå bokens innehåll.

-Du kan diskutera bokens innehåll.

-Du kan uttrycka dina åsikter samt uppfatta andras åsikter i ett samtal.

-Du kan skriva texter med anknytning till boken.

-Du skaffar dig strategier för att lösa språkliga problem.

- Vi diskuterar olika lästekniken.

Arbetssätt och redovisningsform

 

Arbetssätt:

Vi kommer att läsa en boken under några veckor. På lektionerna kommer vi att prata om personerna i boken, miljöerna och diskuterar innehållet. Du kommer att få läsförståelsefrågor kopplade till texterna. Du kommer att skriva kortare texter  för att  träna att skriva om en bok. Sista uppgiften är att skriva en bokrecension. Du kommer att få betyg på dina texter och din aktivitet på lektionerna.

 

Bokrecension

Du måste ta upp följande i en bokrecension:

 • Författaren och titel av boken

 • Vad boken handlar om

 • Personerna. Beskriv de viktigaste personerna i boken. 

 • Miljö

 • Varför skrev författaren den här boken? Vad tror du att han/hon vill att vi ska börja tänka på? Skriv om dina egna reflektioner och tankar kring boken. Du ska inte bara läsa det som står på raderna utan också det som står mellan raderna. Med andra ord: vilket är budskapet?

 • Språket i boken. Är det svårt att förstå? Är det ett roligt språk? Är det ålderdomligt? Ungdomlig? Modern? Pratar personerna olika sätt i boken i boken?

 • Vad vet du om författaren? Är författaren populär i Ungern? Är boken känd?

 • Vad tycker du om boken som helhet? Varför? Skulle du rekommendera boken till någon annan? Varför/varför inte? Vilka personer passar boken för, tycker du? Varför?

   

 

 

Bedömning

Du skriver att läsförståelseprov om  ett kapitel i boken.

 Din bokrecension kommer att bedömas.

 

 

Utvärdering

Vad tyckte du om arbetsområdet?

Var det svårt att läsa en hel bok? Var det värt? Känner du att ditt läsning har förbättrats? 

Vad tycker du om proven? Var de för svåra? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Ml  A 6
 • Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
  Ml  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Ml  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: