Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gitarren v.4

Skapad 2020-01-20 15:04 i Musikförskolan Do Re Mi Medborgarskolan Region Väst
Förskola
Vi kör igång med vårt kompistema. Den här veckan kommer vi prata om att säga förlåt.

Innehåll

Nuläge: Barnen har vuxit  och utvecklats mycket och i och med det dyker det upp nya utmaningar i vår samvaro. Vi behöver prata om hur vi ska vara kompisar. Vi använder oss av barnens intressen såsom skapande, sagor och lek för att utforska detta.

Vad ska vi lära oss: Hur vi kan vara bra kompisar, hur vi pratar med varandra, hur vi kan låta varandra vara som vi är.

Genomförande: Vi kommer läsa och diskutera om kompisböckerna. Vi kommer göra små intervjuer kring olika frågeställningar, svaren kommer vi använda i skapandet. På vår utflyktsdag kommer vi ha en samling där vi pratar om att vara en grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: