Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhället

Skapad 2020-01-20 15:19 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Vi lär oss om samhället och dess funktioner.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Vi lär oss om hållbar utveckling, om sophantering, sopsortering, vatten och avlopp och mycket mer. Vi reder ut begreppet samhälle och lär oss mer om olika samhällsfunktioner.

Innehåll

Under vårterminen arbetar vi med samhället.

Vecka 1

Syfte: få en uppfattning om vad ett samhälle är. 

Mål: Att kunna nämna några saker som behövs i ett samhälle. 

Gå igenom syfte och mål. Ta reda på förkunskapen genom att ställa frågan: 

Är det någon som kan förklara vad ett samhälle är? Vem bestämmer i ett samhälle? 

Vad behövs i ett samhälle? Skriv upp på tavlan. Diskutera vilka som är de viktigaste funktionerna. Låt eleverna rita och skriva om en av dessa saker. 

 

Vecka 2

Syfte: Veta vad som händer med våra sopor. 

Mål: Kunna ge exempel på var olika typer av sopor tar vägen. 

Använd lärarhandledning från SVOA.se/skola 

Mysteriet 3 : Om sopor. 

 

Vecka 3

Syfte: Veta hur man sorterar sopor.

Mål: Kunna nämna några material som kan sorteras och återvinnas. 

Ta reda på förkunskaper. Se Kjell i returlandet på SLI : välj några avsnitt. 

Gör ett sorterings övning. 

Gå till miljöstation och låt varje elev källsortera en sak.

 

Vecka 4

Syfte: Veta varifrån kranvattnet kommer.

Mål: Kunna förklara varifrån kranvattnet kommer.

Använd lärarhandledning från SVOA.se/skola 

Mysteriet 1

 

Vecka 5

Syfte: Veta hur vi tar hand om det smutsiga vattnet. 

Mål: Kunna förklara vart det smutsiga vattnet tar vägen.

Använd lärarhandledning från SVOA.se/skola.

Mysteriet 2

 

Vecka 6

Syfte: Få kunskap om olika samhällsfunktioner.

Mål: Känna till vad en brandman gör.

Veta vad/hur man ska göra om det börjar brinna.

 

Vi förbereder eleverna inför besöket på brandstationen. Vi arbetar med material från MSB.se och samtalar i klassen. Vi ser även Evas funkarprogram om brandstationen.

 

Vecka 7

Syfte: Få kunskap om olika samhällsfunktioner.

Mål: Känna till vad en brandman gör. Veta vad/hur man ska göra om det börjar brinna.

Vi ser filmen "Det brinner" och/eller "Det brinner i din lägenhet" på SLI och samtalar i klassen.

Vi besöker en närliggande brandstation och lär oss mer om brandmannens yrke.

 

Vecka 8

Syfte: Få kunskap om olika samhällsfunktioner.

Mål: Känna till vad en polis gör.

Vi ser filmer om polisens arbete och samtalar i klassen.

Vi skriver och ritar om varför polisen är viktig i samhället. 

 

 Vecka 9

Syfte: Få kunskap om olika samhällsfunktioner.

Mål: Känna till vad räddningstjänsten gör.

Vi ser filmer om räddningstjänstens arbete och samtalar i klassen.

Vi skriver och ritar om varför de är viktiga i samhället. 

 

Vecka 10 

Syfte: Få kunskap om kartan.

Mål: Kunna vad en karta används till. Ha hört talas om vädersträcken. Veta att en karta är en bild/förminskning av verkligheten. 

Ta reda på förkunskaper. Ställ frågorna: "Vad är en karta?", "Vad används en karta till?", "Vad är en världskarta?", Vad är ett väderstreck?"

Läs s. 84 i PULS SO. Modellera hur du skulle rita en karta av klassrummet. Låt eleverna rita en karta över deras rum. Var noga med att den är ritad uppifrån och förenklad. 

 

Vecka 11

Yrken

Ta reda på förkunskaper. Ställ frågan: "V ad är ett yrke?" Gör en EPA för frågan : "Vad kan du för yrken?" Skriv upp på tavlan. 

Gör stencilen ”matcha yrken med bilder och skriv om några yrken” 

 

Vecka 12

Syfte: Vet vilka yrken som finns i närområdet. 

Mål: Kunna nämna några yrken i närområdet och vilka arbetsuppgifter de har. 

Ställ frågan: "Vilka yrken har vi i närområdet?" Titta på Google Earth. Rita en butik/verksamhet och skriv vilka yrken personerna som jobbar där har samt vilka arbetsuppgifter de har.

Religion i närområdet

·       Vilka religiösa platser finns i närområdet?

·       Vem jobbar där?

·       Vad har de för arbetsuppgifter?

·       Titta på en film om prästyrket: https://urplay.se/program/171819-dromyrket-prast

Färglägga ett kyrkfönster. 

 

Vecka 13 -14 

Syfte: Att få kännedom om olika yrken. 

Mål: Kunna ta reda på fakta om ett yrke och skriva en faktatext

Modellera hur man gör. 

Välj ett yrke utifrån filmerna på UR play "drömyrket" . Se den med din grupp (2-3 i varje grupp) och anteckna. Skriv en faktatext om yrket på plattan. Läs texten många gånger. Rita bilder och sätt ihop till en affisch. 

 

Vecka 15-16 

Redovisning av sitt yrke inför klassen. 

Avsluta temat om samhället med en kahoot och en gemensam faktatext. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: