Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gullvippan - projektplanering - KROPPEN

Skapad 2020-01-20 15:31 i 183331 Förskolan Växthuset Stockholm Farsta
Förskola
Barnen har visat stort intresse för hur kroppen fungerar. Vi vill utforska detta på ett lekfullt sätt tillsammans med barnen

Innehåll

 

Mer stödmaterial finns under stöd i ped.arbete.

 

Projektfråga

Kroppen - hur fungerar kroppen?

Läroplansmål och WKI

 se nedan mål

Vad: Kroppen

 

Kroppen - vi vill utforska kroppen med start uppifrån med huvudet och vidare ner till tårna.

Varför? 

 Barnen har visat väldigt stort intresse för hur kroppen fungerar. Barnen ställer många frågor om kroppen och visar intresse som vi sett genom att de ofta leker läkare och sjukhus. Vi vill ge barnen större kännedom och förståelse för kroppen och dess funktion. Vi vill ge barnen kunskapen om vad kroppens olika delar heter och hur kroppen fungerar.

Hur? 

Vi ordnar barnen i mindre grupper. 3 grupper a' 6 barn i varje grupp, samt två pedagoger. Arbetet kommer förläggas förmiddag och eftermiddag.  De andra går ut på gården eller i väg till park/skog. I uppstart kommer vi samla alla barn för att introducera och känna av vad just de vill lära sig mer av. Föräldrars reflektioner hoppas vi blir en förlängning av vad vi presenterar via väggdokumentation eller andra typ av dokumentation. Vi kommer bl.a samla material och låna böcker om kroppen på biblioteket. Vi kommer använda oss av information hämtat från tex internet.

 

Vem?

Barn och pedagoger på Gullvippan. Barnen har pratat och diskuterat om olika sjukdomar och kroppens olika funktioner och ställt massor av  frågor till oss. Detta vill vi fånga upp och forska om tillsammans med barnen. 

En pedagog driver vid projekttillfällen och den andra pedagogen dokumenterar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: