Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering åk 4

Skapad 2020-01-20 15:37 i Annerstaskolan Huddinge
Grundskola F Slöjd
1 Vi bygger en ångbåt. Lär dig såga och måla 2 vi övar på att mäta, rita och borra

Innehåll

HUDDINGE KOMMUN

Annerstaskolan

 

Pedagogisk planering för åk 4 i ämnet TM

Centralt

Innehåll

Lärområde

Tid

Delområde

Undervisning/

Arbetssätt

Förmågor

Bedömning

Kriterier

Elevens ansvar och delaktighet

 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 

 

Slöjdens arbetsprocesser

 

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 

 

Slöjden i samhället

 

Träbearbetning, mätning, påritning, såga och dekorera med färg

 

 

Vi övar vidare med att rita borra och passa in

 

Per 1

9 v

 

 

 

Per 2

9 v

 

Ångbåt

 

 

 

 

Ormkub

 

Enstaka träslag.

Bearbetning och färg

 

Formge och framställa

 

 

 

Välja och

Motivera

 

 

 

Analysera och värdera

 

 

 

Tolka

 

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt:

·        Du kan arbeta med att utveckla dina idéer

·        Du kan använda tekniker och verktyg. Du kan också benämna verktygen med dess rätta namn och vet vad de används till

·        Du kan beskriva och förklara hur dina val av form, material, färg o s v påverkar de intryck man får av ditt föremål och vad det är som gör det så

 

Eleven tar ansvar för sitt eget arbete och följer de instruktioner den får av läraren. Eleven gör arbetet själv med handledning av läraren.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjd kunskapsmatris 4-6

E
C
A
Idéutveckling
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Formge (skissa eller göra modeller) och tillverka
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklande och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Välj och motivera: Vad, hur och varför du ska göra...
Eleven väljer tillvägagångssätt utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter och ger enkla motiveringar till sina val.
Eleven väljer tillvägagångssätt utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets - och miljöaspekter och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Eleven väljer tillvägagångssätt utifrån syftet syftet med slöjdarbetet och kvalitets – och miljöaspekter och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Förklara hur du tänkt göra
Eleven bidrar under arbetsprocessen till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Eleven formulerar och väljer under arbetsprocessen handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Eleven formulerar och väljer under arbetsprocessen handlingsalternativ som leder framåt.
Hantering / Säkerhet
Eleven kan i slöjdarbetet använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan i slöjdarbetet använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan i slöjdarbetet använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Pröva / Testa
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och omprövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Utvärdera
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visa på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklande omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdöme om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Beskriva / Förklara
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med koppling till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklande resonemang med koppling till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremålets uttryck och för då välutvecklade resonemang med koppling till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: