Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum 7-9

Skapad 2020-01-20 15:45 i Källan Uddevalla
Grundskola 7 – 9 Fysik
Under några veckor kommer vi att arbeta med universum i fysik. Vi kommer att ta reda på hur universum är uppbyggt och har utvecklats, hur stjärnor föds, lever och dör samt fundera över om det finns liv på andra planeter.

Innehåll

Konkreta mål

Syftet med undervisningen är att du ska få kunskap om och förståelse för hur det egentligen ser ut i universum. Hur människans uppfattning om universum har utvecklats. Hur skapades allt? När och hur det gick till? Du skall få kunskap om stjärnor, Big Bang, svarta hål och universums oändlighet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan.

Syfte

Eleverna ska ges förutsättningar att inom ämnet fysik utveckla sin förmåga att
• granska information
• kommunicera
• ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Undervisning

För att nå dessa mål kommer vi att arbeta med instuderingsuppgifter, diskussionsuppgifter, läsa faktatexter, se film.

Bedömning

Följande förmågor kommer att bedömas utifrån dina inlämningar på Classroom samt vid samtal och diskussioner i grupp eller enskilt.
-Din förmåga att förstå och använda fysikaliska begrepp.
-Din förmåga att granska och presentera information om området.
-Din förmåga att samtala om och diskutera frågor som rör området. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: