Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

What's up? Engelska åk 4

Skapad 2020-01-20 15:51 i Annerstaskolan Huddinge
Grundskola 4 Engelska
På engelskan kommer vi att arbeta med boken What’s up 4. Vi får följa med familjen Clarks på ett spännande äventyr! Vilka är medlemmarna i familjen Clark och vilka är deras fritidsintressen?

Innehåll

 

 Undervisningens innehåll och arbetssätt

Vi kommer löpande under terminen arbeta med att tala, lyssna, läsa och skriva på engelska. 

På lektionerna kommer vi bland annat att: 

 • Arbeta i textbook och i  workbook.
 • Lyssna på talad engelska.
 • Skriva egna texter (tex. presentationer, meddelanden, dialoger, instruktioner, beskrivningar, faktatexter, översätta texter och återberättande texter).
 • Utöka ordförrådet och träna på stavning.
 • Arbeta med grammatik och uttal.
 • Hörförståelseövningar.
 • Ha samtal och diskussioner på engelska.
 • Göra olika övningar för att kunna göra oss förstådda muntligt.
 • Arbeta individuellt men också i grupp.

Bedömning 

Ditt arbete bedöms utifrån dessa punkter:

 

 • Dina arbetsuppgifter och hemuppgifter.

 • Glosförhör och prov.

 • Läsförståelse och hörförståelse.

 • Lyssna och se hur väl du förstår vad andra säger.

 • Lyssna på dig när du läser/uttrycker engelska i olika sammanhang.

 • Prata engelska med dig för att se hur du för en dialog med mig och andra.

 • Hur du formulerar dig i skrift.

 • Bedöma hur du kan hantera språket (uttal, ordföljd, flyt, grammatik).

 • Din aktivitet i genomgångar och diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
engelska åk 4-5

Engelska åk 4-5

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tolka och förstå
Du behöver utveckla ditt engelska ordförråd, genom att lyssna på olika typer av tydligt talad engelska från olika medier inom elevens närmiljö.
Du förstår och tolkar tydligt talad engelska på ett bra sätt inom olika områden från olika typer av medier.
Du förstår och tolkar det engelska språket på ett mycket bra sätt inom olika områden från olika typer av medier.
Kommunicera i skrift
Du behöver utveckla ditt skrivande genom att använda dig av enkla ord och fraser samt kunna skriva enkla meddelanden.
Du kan på ett bra sätt kommunicera i skrift med hjälp av enkla ord och fraser. Du kan även skriva på engelska och göra dig förstådd på ett bra sätt.
Du kan på ett mycket bra sätt kommunicera i skrift med hjälp av enkla ord och fraser. Du kan även skriva på engelska och göra dig förstådd på ett mycket bra sätt.
Tala
Du behöver utveckla dina språkliga strategier för att kunna formulera dig och kommunicera i tal, genom enkla samtal och dialoger med elevnära ord och fraser, för att förstå och göra dig förstådd.
Du kan på ett bra sätt formulera dig och kommunicera i tal genom olika språkliga strategier, i samtal och dialoger. Du kan även på ett bra sätt förstå och göra dig förstådd.
Du kan på ett mycket bra sätt formulera dig och kommunicera i tal genom olika språkliga strategier, i samtal och dialoger. Du kan även på ett mycket bra sätt förstå och göra dig förstådd.
Läsa
Du behöver utveckla din förmåga att läsa elevnära texter med enkla budskap.
Du kan på ett bra sätt läsa elevnära texter med enkla budskap.
Du kan på ett mycket bra sätt läsa elevnära texter med enkla budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: