Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud, ljus och krafter

Skapad 2020-01-20 16:04 i Långavekaskolan Falkenberg
Ljud, ljus och krafter. I huvudsak friktion och gravitation.
Grundskola 4 – 6 Fysik
Mystiska krafter som verkar på avstånd... Eller hur fungerar det egentligen? Vad är ljus? Och ljud? Och varför trillar allting nedåt?

Innehåll

Du ska träna på att

 • förstå vad ljud är
 • förstå vad ljus är
 • förstå vad gravitation och friktion är

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

 • vad ljud är och hur vi kan uppfatta olika ljud med våra öron
 • vad ljus är och hur vi kan se olika saker med våra ögon
 • vad friktion är och hur det påverkar oss i vardagen
 • vad gravitation är och hur det påverkar oss i vardagen
 • hur man genomför experiment på ett säkert sätt
 • hur man skriver labbrappport

 

Du visar dina kunskaper genom att

 • genomföra experiment
 • skriva labbrapporter
 • delta i diskussioner
 • göra inlämningsuppgifter 
   

Vi kommer att arbeta med följande:

 • diskussioner
 • experiment
 • labbrapporter
 • genomgångar
 • inlämningsuppgifter
 

Uppgifter

 • Vad är ljus?

 • Vad är ljus?

 • Vad är ljus?

 • Labbrapporter Ljus

 • Labbrapporter Ljus

 • Labbrapporter Ljus

 • Ögat

 • Ögat

 • Ögat

 • Experiment - Glas med vatten

 • Fördjupningsuppgift

 • Labbrapport - Ljud

 • Labbrapport - Ljud

 • Labbrapport - Ljud

 • Ljud

 • Ljud

 • Ljud

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  C 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
  Fy  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  C 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Fy  C 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
  Fy  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
  Fy  C 6
 • I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  C 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: