Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det hemliga ägget

Skapad 2020-01-20 16:09 i Kastanjegården Örebro
Förskola
Vi skapar en gemensam upplevelse genom det hemliga ägget och och vill väcka barnens nyfikenhet. Fokusområdet är språk och kommunikation.

Innehåll

Syfte: Som uppstart på femårsgruppen vill vi samla barnen kring något gemensamt. Vi vill att den gruppen ska få något eget som ingen annan har på förskolan, de ska få känna sig "stora". Vi anser också att vi behöver jobba främst med språk och kommunikation inför skolstarten för att förbereda barnen så väl vi kan.

Metod: Vi kommer att använda oss av ägget som en fokuspunkt och försöka göra det till någonting spännande och som får igång barnens tankar.

Gång 1: Ägget ligger på mattan när barnen kommer och sätter sig. Vad kan det vara? 

Det ligger ett brev bredvid som vi läser tillsammans och gör upp regler för ägget. 

Alla barn får skriva sitt namn på ett papper och skriva de bokstäver de kan.

Gång 2:  Prata om vad det kan vara i ägget. Rita vad de tror. Fråga frågor som när tror de att det kommer att kläckas. Ev titta på en film om ägg som kläcks. 

Dokumentation: Vi dokumenterar genom foton och små filmer. Vi sätter upp dokumentation på väggen i hallen uppe och lägger upp i Unikum på femårsgruppen.

Utvärdering: Vi utvärderar vid terminens slut, frågor till barnen, egna tankar om vi tycker att barnen fått med sig något. Barnen får också skriva sitt namn och bokstäver första och sista gången för att där se om utveckling har skett. 

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • analysera resultaten av uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande. 
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: