Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2020-01-20 16:12 i Almers skola Varberg
En planering som utgår ifrån Norden och Sveriges grannländer för att träna olika förmågor och färdigheter.
Grundskola 5 – 6 Geografi
Du kommer att få lära dig mer om Norden och få följa med Holger och Mårtensen på deras resa genom de nordiska länderna. Vi kommer att arbeta med likheter och skillnader mellan länderna vad beträffar språk, miljö, natur, befolkning, storlek, naturtillgångar och vad de flesta människorna arbetar med. Vi passar också på att träna på att hitta olika geografiska platser på kartan.

Innehåll


Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda kartan och andra geografiska källor för att hämta information
 •  se skillnader och likheter mellan de nordiska länderna
 • förklara och använda geografiska begrepp
 • beskriva samband mellan natur- och kulturlandskap och naturresurser

Jag kommer att bedöma dina kunskaper:

 • om de nordiska länderna och deras namngeografi

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • använda olika källor (kartböcker, läroböcker och internet) för att hämta information
 • titta på filmer
 • spela spel
 • digitalt träna begrepp och namngeografi 
 • skriva texter
 • använda tabeller för att jämföra och beskriva
 • muntliga och skriftliga redovisningsformer

 


Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: