Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Namnbricka

Skapad 2020-01-20 16:24 i Fjällbacka Skola Tanum
Grundskola 3 Slöjd
Du ska tillverka en namnbricka med enkla verktyg.

Innehåll

1. syfte- vad är det eleven ska kunna  

-         Lära känna verktygens och redskapens namn som figursåg, fogsvans, universalsåg, brännpenna, pelarborrmaskin, filklämma, skruvstäd och hyvelbänk.

-         Lära dig olika hantverkstekniker som såga och borra.

-         Lite färglära och vilka ytbehandlingar du kan göra.

 

2. Undervisningens innehåll - på vilket sätt ska eleven öva på det de ska kunna

Du kommer under det här arbetsområdet att träna dig på att:  

-         Du kommer att lära dig namnen på olika verktyg och redskap som kommer användas under uppgiften.

-         Du kommer att lära dig om olika ytbehandlingar.    

-         Du kommer att lära dig att använda en brännpenna.

-         Du kommer att lära dig använda pelarborrmaskin.

 

3. Bedömningsuppgifter - hur kommer eleven visa vad den lärt sig  

-          Hur du jobbar, planerar, leder och genomför ditt arbete

-          Hur du arbetar med olika verktyg och redskap och ytbehandling.

-          Hur du reflekterar ditt arbetar samt din arbetsinsats

 

 

Uppgifter

  • namnbricka

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
    Sl

Matriser

Sl
Tanum Sl år 3-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kreativitet - Idéer
Har svårt att komma på något att göra.
Lånar gärna andras idéer. Visar intresse för att arbeta utifrån egna idéer.
Har egna idéer och vill försöka genomföra dem så långt som möjligt.
Har egna idéer och sätter en personlig prägel på arbetet.
Planering
Behöver hjälp för att göra en planering.
Klarar att göra en planering med viss hjälp.
Kan själv göra en planering med en skiss.
Gör alltid självständigt en utförlig planering.
Arbetsinsats
Behöver ha stöd och uppmuntran för att hålla arbetet igång. Avslutar sällan arbetet.
Färdigställer arbetet med hjälp av läraren. Väljer helst arbeten som är bekanta.
Har egen drivkraft och färdigställer arbetet. Vågar prova på något nytt.
Har mycket vilja och kraft. Vill gärna prova nytt och öka svårighetsgraden. Gör om ifall det behövs för ett bra resultat.
Ansvar - Instruktion
Kan arbeta delvis självständigt och förstå en arbetsbeskrivning när en vuxen finns att fråga.
Försöker arbeta självständigt och använda en arbetsbeskrivning när det finns.
Tar ansvar och arbetar oftast självständigt. Kan använda en arbetsbeskrivning.
Tar alltid ansvar för sitt arbete. Arbetar självständigt och eftertänksamt.
Redskap Material Färg Form Funktion
Använder helst kända material. Provar olika redskap.
Är intresserad av material, färg, form och funktion. Kan hantera enkla redskap och verktyg.
Kan en del om material, färg, form och funktion. Vill lära mer. Provar att hantera olika redskap vad gäller olika material och slutresultat.
Arbetar mycket medvetet med material, färg, form och funktion. Hämtar inspiration och vidareutvecklar sig. Medvetet val av redskap i förhållande till material och slutresultat.
Bedömning av egen arbetsprocess och produkt
Beskriver hur delar av arbetet har gått till.
Kan med handledning beskriva hur arbetet har gått till och vilka val man gjort.
Kan beskriva arbetet och reflektera över de val man gjort.
Kan värdera på ett realistiskt sätt sin arbetsinsats och sin produkt ur funktionella och estetiska aspekter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: