Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Ondska

Skapad 2020-01-20 16:25 i von Bahrs skola Uppsala
Ondskan lättläst version
Grundskola 6 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vad är ondska? Vad är kamratuppfostran? Vad är rädsla? I det här temat läser vi, diskuterar, skriver, dramatiserar och ritar utifrån Jan Guillous delvis självbiografiska bok 'Ondskan' (i lättläst version). Den beskrivs ibland som en modern klassiker, klart är iallafall att det är en mycket läst bok. Dessutom, i vår tar vi del av klassrumsföreställningen av 'Ondskan' (gäller alla klasser år 6-9).

Innehåll

Vad ska du lära dig?

- Att läsa och förstå en text, dig själv och andra på djupet genom att: formulera dina tankar om texten, ställa frågor till texten, koppla det lästa till egna erfarenheter och omvärlden, diskutera frågor som ondska, ansvar, grupptryck och rädslor och leva dig in i andra människors situation.

 

Varför ska du lära dig det här?

- För att utveckla förmågan att ta till dig innehållet i olika typer av text (bok och artiklar kopplade till temat)

- För att utveckla förmågan att formulera dig i både tal och skrift 

- För att utveckla förmågan att både ge och ta emot respons.

- För att  utveckla läsförmågan och öva på förståelsen för hur författare/skribenter beskriver, förklarar och berättar.

 

Hur ska vi göra?

- Vi högläser/gruppläser/en-och-en-läser boken 'Ondskan'.

- Vi arbetar med bokens innehåll och språk via boksamtal och läsloggsuppgifter kopplade till boken och temat.

- Vi arbetar med hur man ger och tar emot respons på texter samt olika sätt att bearbeta det skrivna till innehåll och form. 

- Vi tecknar olika händelser som berört oss vid läsningen. 

 

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att:

- Vara delaktig i samtal, boksamtal, par- och och gruppdiskussioner.

- Läsa kortare del högt för din lärare (Louise).

- Skriva läslogg för hand varje vecka där du visar vad du uppfattat utifrån läsningen.

 

Det här ska du kunna: 

-  Läsa och förstå boken Ondskan.

- Skriva läsligt för hand.

- Variera meningsbyggnad och sambandsorden i din läslogg.

- Reflektera kring det du för fram i din läslogg.

 

Viktiga begrepp

berättande text, respons, rubrik, huvudperson, inledning, problem, händelse, avslutning, dialog, gestaltande,  liknelse, sambandsord, artikel,  ingress, brödtext, byline

 

SYFTE MED LÄSUPPGIFTERNA TILL BOKEN ONDSKAN 

Du tränar på att sammanfatta text, förutspå handlingen och analysera karaktärerna i en text. Du får också ”läsa mellan raderna”, koppla texten till omvärlden och andra texter (om barnaga), samt uttrycka egna tankar/åsikter. 

Varje fredag lämnar du in din läsloggsbok. 

 

V 3 Ondskan Läsuppgifter (görs v4)

Läs fram till sidan 17. Under läsningen ska du försöka skaffa dig en uppfattning om:  

 1. Personerna Beskriv Eriks familj. Vilka ingår och hur är förhållandet mellan dem?  

 2. Miljö - I vilken miljö befinner sig huvudpersonen? 

 3. Eriks pappa Berätta om hur du uppfattar honom. Tänk t.ex. på hur han misshandlar Erik, händelsen med hundarna Romulus och Remus o.s.v.  

 Rita en teckning som passar till läsavsnittet. Skriv läsuppgift 1 på pappret och spar denna i en plastficka i din mapp. 

  

V 4 Ondskan Läsuppgifter 

Läsning fram till sidan 48. Fundera på frågorna nedan. Skriv ner dina reflektioner. 

  4. Berätta om Eriks roll i skolan. Hur kommer det sig att Erik fick sluta skolan, men inte killarna som åkte fast för stölden?  

 5. Vad tycker du om Eriks mamma? Vem är hon?  

 6. Berätta om systemet med kamratuppfostran på Stjärnsberg. Hur fungerar det?  

 7. Vad är det som gör att Erik hela tiden hamnar i bråk och konflikter med människor i hans omgivning?  

 Rita en teckning som passar till läsavsnittet. Namnge teckningen och lägg i plastfickan i mappen. 

 

 

 V 5 Ondskan Läsuppgifter 

Läsning av sidorna 49-65 

 8.  Hur skulle du förklara ondska? Är det så att vissa människor föds onda eller blir vi onda med tiden? Här vill jag veta vad du tänker och funderar. 

  9. Pierre är Eriks bäste vän på Stjärnsberg. Beskriv Pierre. Vilka egenskaper har han? Hur skiljer sig Erik och Pierre åt? På vilket/vilka sätt liknar de varandra? 

  10. De flesta på skolan verkar tycka att skolans regler är bra och att det är Erik som förstör kamratandan. Hur kommer det sig? Varför är det nästan bara Erik och Pierre som gör motstånd? 

  Rita en teckning som passar till läsavsnittet. Namnge teckningen och lägg i plastfickan i mappen. 

 

V 6 Ondskan Läsuppgifter 

Läsningen fortsätter, denna gång på s. 66-94.  

 11. Erik vet att om han slår en medlem av Rådet så blir han relegerad direkt och det vill han inte. Trots det är han flera gånger mycket nära att ge sig på en rådis. Vad är det som gör att han besinnar sig? Vad hade du gjort i Erik ställe?  

 12. Varför ingriper inte lärarna trots att de vet att flera elever blir trakasserade av de äldre?  

 13. Rådisarna provocerar Erik hela tiden för att han ska göra bort sig. Ändå är de märkbart rädda för att Erik verkligen ska ge dem stryk? Vad är det hos Erik som gör dem så rädda för honom? 

  14. Hur gör författaren för att läsaren ska känna sympati för Erik?  

 Rita en teckning som passar till läsavsnittet. Namnge teckningen och lägg i plastfickan i mappen. 

 

V 7 Ondskan Läsuppgifter 

Läs ut boken och svara sedan på följande frågor. 

 15. Tror du att Erik efter sin tid på Stjärnsberg har lyckats åstadkomma någon förbättring för de elever som går kvar där? Motivera ditt svar. 

  16. Vad tror du händer i bokens slutscen? (Alltså då boken slutat). 

 17. Hur är språket i boken? Finns det ord du reagerar på? Ge exempel och berätta vilka ord du lärt dig. 

 18. Tycker du att Erik utvecklas/förändras från början av boken till dess slut?  

 19. Vad tror du författaren vill säga med boken? Försök att sammanfatta vad du tycker är bokens budskap.  

 20. Boken Ondskan ses som delvis självbiografisk; vad i boken kan du koppla till författaren och varför?  

 Rita en teckning som passar till läsavsnittet. Namnge teckningen och lägg i plastfickan i mappen. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: