Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klas Klättermus

Skapad 2020-01-20 16:34 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola F
Här får ni följa med på ett spännande äventyr i Hackebackeskogen.Vi lär oss om djuren där och dess levnadssätt. Vi pratar med barnen om att vi alla är olika men också lika på många sätt precis som djuren i Hackebackeskogen. Vi ser ut på olika sätt, vi kan olika saker och vi är unika var och en på sitt sätt. Utifrån berättelsen Klas Klättermus vill vi bl.a. göra barnen medvetna om hur en bra kompis är och att vi måste kunna acceptera och respektera varandra. Dessutom arbetar vi med sagor och hur de är uppbyggda och integrerar vardaglig matematik i vårt arbete.

Innehåll

 Lärande:

 • Vi lär oss om olika djur i Sverige. 

 • Vi samtalar om innehåll och budskap i olika typer av texter.

 • Vi pratar om olikheter och hur vi  ska vara mot varandra.

 • Vi tränar oss på att samarbeta med varandra.

 • Vi pratar om barns rättigheter , kamratskap, rättvisa och könsroller.

 • Vi lär oss olika matematiska begrepp såsom lika mycket, färre än, fler än.

 • Vi lär oss om naturliga tal och hur de kan användas för att ange antal och ordning.

 • Vi använder oss av matematiska resonemang för att lösa olika problem.

 • Vi lär oss använda olika digitala verktyg.

 

2. Så här ska vi arbeta:

 • Vi tar reda på fakta, läser och tittar på filmer om svenska djur.

 • Vi använder oss av enkla faktablad om de olika djuren.

 • Vi tillverkar djuren som kasperdockor och pinndockor för att kunna använda i dockteater.

 • Vi har högläsning om Klas Klättermus.

 • Vi återberättar sagan på olika sätt. Tex hemliga meningar, teater och storbok.

 • Vi återberättar sagan med hjälp av olika digitala verktyg.

 • Vi dramatiserar och sjunger.

Uppgifter

 • Vilken ska bort? Likheter och olikheter

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: