Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och du i vårt Skärhamn ”Vänskap”

Skapad 2020-01-20 17:21 i Skärhamns förskola Tjörn
Förskola
Ett område av hållbar utveckling är social hållbarhet. Vi har nu fokus på vänskap. Vill du ha en vän, så skall du vara en.

Innehåll

Mål /Syfte

Bibehålla god stämning i gruppen och främja den. Utveckla barnens vänskap så att de får fler vänner och kompisrelationer. Se betydelsen av att vara vänner, att alla ska må bra, få använda sin potential, få känna att jag är bra som jag är, alla har något att bidra med. Hur man är en bra kompis. Man mår bra av att göra andra glada, det bildar ringar på vattnet. Att barnen själva skall få reflektera över situationer och händelser. 

 

Genomförandet

Lekar

Samtal

Rollspel
Böcker

Sånger

UR-program

Egna berättelser och sagor

Dokumentation

 

Skrivet material

Barnens egna alster

Film/foto

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: