Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

UPPDRAG: UPPFINNINGAR

Skapad 2020-01-20 17:36 i Österledskolan Halmstad
Grundskola 7 Teknik
Elektriciteten, kylskåpet, mobiltelefonen... är alla exempel på uppfinningar som idag på olika sätt underlättar våra liv men som vi tar för givna ibland. Människans nyfikenhet och strävan efter att hitta lösningar på problem har genom tiden förändrat och förbättrat våra liv, men hur? I detta område tar vi reda på det och mycket annat om uppfinningar som vi helt enkelt inte vill eller kan vara utan.

Innehåll

TEKNIKUPPGIFT ÅK 7 

UPPDRAG: UPPFINNINGAR 

 

SYFTE

 

• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, 


• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, 


• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. 

 

UPPDRAG

 

I detta arbetsområde kommer vi att ha gemensamma diskussioner kring några viktiga uppfinningar. Du kommer sedan få arbeta med minst 1 uppfinning som du själv väljer. 

 

Du kommer också att utifrån olika frågeställningar få öva dig i att analysera uppfinningen, träna på tekniska begrepp och resonera kring konsekvenser och drivkrafter. 

 

Arbetet kommer bedömas utifrån olika aspekter (se matrisen). UPPGIFT

  1. Börja med att välja en uppfinning från https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/100-innovationer/

  2. Arbeta med uppfinningen utifrån frågeställningarna och uppgifterna i arbetsdokumentet i Google Classroom.  Sök information i böcker eller på nätet. Se klipp/filmer. Kolla alltid källan.  

Viktigt är att du presenterar ditt arbete, det du lärt dig och dina tankar på ditt eget sätt. Det ska vara dina beskrivningar så det framgår vad du lärt dig och förstått. 

  1. När du är klar - välj ny uppfinning att arbeta med. 

TIDSPLAN (PRELIMINÄR) v 3 - 10

FRÅGESTÄLLNINGAR ATT ARBETA MED: 

Hur fungerar uppfinningen? 

 

Ta reda på hur uppfinningen fungerar.

 

1. Vilka viktiga tekniska delar består den av? 

2. Hur fungerar delarna? 

3. Hur fungerar de olika delarna i uppfinningen tillsammans? Hur hänger de ihop?  Finns det andra liknande lösningar?

4. Vilka vetenskapliga upptäckter har möjliggjort uppfinningen och hur?

 

Drivkrafter

Varför uppfanns uppfinningen? 

5. Vilket behov uppfyller uppfinningen? Varför uppfanns den? 

 

Hur har uppfinningen utvecklats genom tiden?

6. Gör till exempel en tidslinje för att berätta om detta och skriv in de viktiga årtalen (eller gör en lista med årtal) och vad som hände just då som ledde till förändring och utveckling av uppfinningen. 

7. Hur tror du uppfinningen kommer utvecklas i framtiden? Motivera! 

Konsekvenser

 

Hur påverkar uppfinningen människan? 

8. Alltså till vilken nytta kommer uppfinningen en enskild individ och varför? Vem behöver uppfinningen? Hur hade man gjort om uppfinningen inte fanns?Hur påverkar uppfinningen samhället? 

9. Har uppfinningen bidragit till att samhället har utvecklats och i så fall på vilket sätt? 

10. Har uppfinningen någon påverkan på vetenskapen och nya upptäckter?Hur påverkar uppfinningen miljön?

11. På vilka sätt kan uppfinningen påverka miljön. Positivt och negativt?

12. Behöver man återvinna den när den är förbrukad/trasig och i så fall hur? Olika delar på olika sätt?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: