Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text -nya dödssynder

Skapad 2020-01-20 18:30 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Svenska
Nu ska vi ta avstamp i medeltiden och lära oss om de sju dödssynderna. Vi läser om vad dessa var och om vad som hände om man bröt mot dem. Vi läser även om Dantes Den gudomliga komedin där helvetets olika kretsar beskrivs. Arbetsområdet ska sedan utmynna i att du skriver en argumenterande text om ett förslag på en nutida dödssynd. Du kan välja att skriva din argumenterande text som en krönika eller som en debattartikel.

Innehåll

 

Uppgift- Argumenterande text om dödssynderna

 

Ungdomstidningen Punkt har ett temanummer om dödssynderna. De efterlyser nu texter av högstadieelever som handlar om att dödssynderna behöver uppdateras till modernare "synder". Du skriver därför en argumenterande text på ämnet.

 

Du kan välja att skriva om något lite tramsigare eller vara seriös i din text. För att få lite mer slagkraft i din text kan du använda dig av fakta/andra källor. Var i så fall noga med att hänvisa till var informationen kommer ifrån. 

Exempel:

 "NN skriver i krönikan "Bla bla" i Expressen 5 januari 2020 att...." 

ELLER 

 “NN skriver i krönikan “Bla bla” (Expressen 20200105) att...”

 

Struktur:

Rubrik

-Inledning med kontext (bakgrund till vad en dödssynd är) och din tes (ditt förslag på ny dödssynd)

-Argument (2-3)

-Motargument (1)

-Bemötande av motargument

-Avslutning

 

Uppgifter

 • Argumenterande text -modern dödssynd

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: