Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Porla

Skapad 2020-01-20 18:36 i Testförskola Johannes Stockholm Norrmalm
Förskola
Luft-från experiment till fantasi

Innehåll

Tid: JANUARI

 
Hur startar vi upp projektet igen efter jul?

Reflektera kring följande frågeställningar, använd er av analysen kring Uppföljning 2 för er planering.

Formulera era tankar:

1. Fundera om projektplanen behöver ändras, förtydligas eller skrivas om?

- Vårt målområde är:
Att ge barnen en insikt om deras betydelse för att skapa hållbara relationer. Detta gör vi genom att bl.a utforska naturvetenskap med luft i centrum

- Vårt syfte är:

Att ge upplevelser, förståelse, glädje och kunskap.

- Vår metod är:

  • Att utgå från barnens egna hypoteser vilka vi fått genom intervjuer

  • Att duka fram, barnen experimenterar och upplever, i alla rum, både ute och inne.

 

- Pedagogerna frågeställning (generativ fråga) är:

Vad skulle hända om luften försvann?

- Andra frågor:

Hur möjliggör vi för barnen att i vår utbildning och undervisning med hjälp av många olika verktyg, såväl analoga som digitala skapa relationer till natur, miljö och varandra.

- Läroplansmål (högst fyra st.):

- Förmågor som vi vill att barnen ska utveckla under projektet:

2. Behöver vi backa tillbaka till höstterminens arbete? Göra återblickar med barnen?

3. Fundera på om det behövs några nya "triggers"?

4. Är det något vi vill förändra, fördjupa eller bredda i vårt projekt?

5. Använd er av de återkommande didaktiska frågorna för att planera er undervisning.

 

Skriv en plan kring hur ni startar upp projektet igen efter jul

6. Skicka ut projektplanen igen till era familjer om ni ändrar i den

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Ej klart, Reflektion och analys, Uppföljning 3

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: