Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instrument och teknik -vi skapar musik

Skapad 2020-01-20 20:08 i Råå Södra Skola Helsingborg
Symfoniorkesterns instrument och musik.
Grundskola 2 Musik Teknik
Hur blir det egentligen ljud och hur kan man skapa musik med instrument.Kan man skapa, spela och sjunga tillsammans med hjälp av bara några gummiband, mjölkkartonger och aluminium burkar? Detta ska vi utforska tillsammans.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Musicera

 • Sjunga tillsammans och lära nya sånger.
 • Spela tillsammans på olika instrument, tex trummor, ukulele,kazzo , rytminstrument som ni skapat i gruppen.

Skapa/uttrycka

 • Visa musik i rörelse - tex följa musikens puls eller anpassa rörelser efter musikens karaktär.
 • Improvisera och komponera - både i rörelse och musik.
 • Fundera över hur ni kan skapa instrument, ljud och musik med ert återvunna material. Skissa och fundera över konstruktion och hållbarhet.

Musikens sammanhang

 • Lyssna på, titta på och samtala om instrument och instrumentfamiljer.
 • Undersöka och analysera de instrument vi använder - tex hur storlek påverkar tonhöjd och material påverkar klang.
 • Samtala om och pröva hur musik påverkar tankar och rörelser.

Så här arbetar vi

 • Spela instrument tillsammans.
 • Lyssna på och arbeta med rörelse till konstmusik.
 • Skapa musik och rörelse både enskilt och tillsammans.Med enkla medel konstruera enkla instrument och spela tillsammans.
 • Undersöka och känna igen instrument och instrumentfamiljer.
 • Samtala om musiken vi lyssnar på och analysera hur den uppbyggd och vilka instrument som spelar.
 • Besök på konserthuset.

Bedömning

Vi ska bedöma din förmåga att:

Musicera

 • delta i gemensam sång.
 • delta i ensemblespel (när vi spelar tillsammans).

Skapa/uttrycka

 • delta i skapande övningar, vara delaktig i diskussion och konstruktion av instrumenten.
 • följa instruktioner.

Musikens sammanhang

 • delta i samtal och analyser av musik och instrument.
 • känna igen instrument och instrumentfamiljer - hur de låter och ser ut.

Hur ska vi bedöma?

När du deltar visar du dina förmågor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6

Matriser

Tk Mu
Symfoniorkestern

Musicera

 • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sång
 • Mu  E 6
Jag lyssnar när de andra sjunger.
Jag deltar när vi sjunger. Jag försöker lyssna på de andra och på instrumenten som spelar till. Jag försöker följa tonhöjd och rytm.
Jag deltar när vi sjunger. Jag lyssnar på de andra och instrumenten som spelar till. Jag följer tonhöjd och rytm.
Jag deltar när vi sjunger. Jag lyssnar på de andra och på instrumenten som spelar till. Jag följer tonhöjd och rytm. Jag hör om jag sjunger fel och kan då rätta till det.
Spel
 • Mu  E 6
Jag lyssnar när de andra spelar.
Jag kan spela delar av en stämma. Jag försöker att lyssna på de andra som spelar/sjunger. Jag behöver hjälp för att följa puls, takt och rytm.
Jag kan spela en stämma, samtidigt som de andra spelar/sjunger. Jag lyssnar på de andra spelar/sjunger. Jag följer puls, takt och rytm, Om jag kommer av mig behöver jag hjälp för att komma in på rätt ställe igen.
Jag kan spela en stämma, samtidigt som de andra spelar/sjunger. Jag lyssnar på de andra som spelar/sjunger. Jag hjälper till att hålla puls, takt och rytm. Om jag kommer av mig kan jag hitta rätt igen på egen hand. Jag kan visa och hjälpa en kompis.

Skapa/Uttrycka

 • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skapa
 • Mu  E 6
Jag deltar när vi arbetar med musik och rörelse.
Jag försöker att följa instruktionen. Jag prövar ett eller två sätt.
Jag följer instruktionen. Jag prövar olika sätt.
Jag följer instruktionen. Jag prövar olika sätt. Jag inspirerar och inspireras av andra.

Musikens sammanhang

 • Mu   analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samtal om musik
 • Mu  E 6
Jag lyssnar när vi samtalar.
Jag deltar när vi samtalar. Jag berättar hur och vad jag tänker om jag får en fråga. Jag kan använda musikbegrepp om jag får hjälp.
Jag deltar när vi samtalar. Jag berättar hur och vad jag tänker. Jag använder några musikbegrepp på egen hand.
Jag deltar när vi samtalar. Jag berättar hur och vad jag tänker. Jag använder några musikbegrepp på egen hand och på rätt sätt.
Instrumentkännedom
 • Mu  E 6
Jag vet att det finns olika instrument.
Jag kan namnet på några olika instrument och instrumentfamiljer. Jag kan para ihop rätt instrument med rätt ljud och namn om jag får hjälp.
Jag kan namnet på olika instrument och instrumentfamiljer. Jag kan para ihop några instrument med rätt ljud och namn på egen hand.
Jag kan namnet på olika instrument och instrumentfamiljer. Jag kan para ihop flera instrument med rätt ljud och namn på egen hand.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: