Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text med röd tråd

Skapad 2020-01-20 23:07 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Vi läser, skriver och diskuterar olika texter och berättelser.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
"När du talar med en björn med mycket liten hjärna, får du inte glömma bort att långa ord kan besvära honom." sagt av Nalle Puh Var noga med hur du skriver så att alla kan förstå vad du menar. Tänk på vad du skriver, hur du skriver och vem som ska läsa det du skriver. Nu ska du få använda din fantasi och öva på att skriva berättelser med röd tråd.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med? 

Utveckla förmågan att uttrycka sig i skrift. Vi arbetar med texter på olika sätt t e x genom högläsning, individuell läsning och diskussioner kring dessa. Med texterna som utgångspunkt diskuterar vi hur en berättande text är uppbyggd med inledning, handling och avslutning, vikten av att skriva tydligt samt att bearbeta texter. Parallellt med detta arbete kommer vi också att träna på att skriva med en tydlig handstil samt några stavningsregler så att andra kan läsa din berättelse.

 

Hur ska vi arbeta?

Du får tillfälle att träna på detta bland annat genom att:

 • läsa, lyssna på och diskutera olika texter
 • träna på att skriva inledning, handling och avslutning i en berättelse
 • träna på att skriva hela meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken
 • skriva tydligt för hand och/eller på Ipad
 • träna på att skriva hela och delar av berättelser enskilt och tillsammans med kamrater
 • självbedöma och kamratbedöma texter
 • bearbeta dina egna texter  

 

Vad ska du lära dig?

Skriva en berättelse med en röd tråd- tydlig inledning, handling och en avslutning.

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

Du visar att du har lärt dig genom att:

 • skriva en berättelse med inledning, handling och avslutning d.v.s. den röda tråden.
 • skriva tydligt t. ex genom en tydlig handstil, använda stor bokstav, använda punkt och frågetecken samt att stava vanliga ord rätt.
 • andra kan läsa och förstå din berättelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: