Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati - vår rätt i samhället

Skapad 2020-01-21 07:29 i Rengsjö skola F-6 Bollnäs
Om demokrati och demokratiska beslutsprocesser.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Demokrati - Vad är det och hur fungerar det?

Innehåll

Konkretiserade mål

Vi ska lära oss vad demokrati är och hur den fungerar i Sverige.

Bland annat ska vi lära oss följande:

Vad är representativ demokrati och direkt demokrati? Vad är en diktatur?

Viktiga ord och begrepp

Om rösträtt 

Riksdag, regeringen och kommuner och hur man fattar beslut där.

 Historiskt perspektivet- hur var det förr i Sverige? 

Arbetssätt

Vi jobbar med faktatexter, filmer, diskussioner, studiebesök på stadshuset m.m. Området avslutas med skriftligt prov.

Centrala begrepp

demokrati, diktatur, representativ demokrati, direkt demokrati, riksdag, regering, landsting, kommun, stadsminister, ministrar, stadsråd,   landstingsråd, kommunalråd, kommunfullmäktige, talman, parti, ideologi, m.m.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: