Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2020-01-21 08:29 i Montessoriförskolan Solkatten Fristående förskolor
Förskola
Vattnets kretslopp Barnen är fascinerade av vatten - de leker med vatten på många olika sätt, hoppar i vattenpölar, hämtar vatten ur pölar och samlar vatten som rinner ner från stuprännor. Funderar över vad som händer när vattenpölarna har is på sig och det är frost på allt utomhus. Vi forskar vidare kring vattnets olika former genom experiment med barnen.

Innehåll

Mål

Orsak till valt mål

Barnen är intresserade av vatten. Just nu under vintern - även om den är ovanligt mild - så ser barnen att vatten ändrar form. Vattnet blir is, frost och vid något enstaka tillfälle snö. Barnens intresse som vi undersöker vidare.

Så här planerar vi att arbeta för att nå målen

Utomhus nära barnen uppmärksamma och ta till vara på tillfällen när deras spontana frågor och funderingar uppkommer - närvarande och deltagande pedagoger. 

Genom spontana och planerade experiment där vi uppmärksammar vattnets olika förändringar och undersöker orsaken till förändringen. 

Så här planerar vi att följa upp barnens lärprocesser

Dokumentation och reflektion tillsammans med barnen för att synliggöra och följa upp barnens lärproceser.

Det här resultatet förväntar vi oss

Vi förväntar oss att barnen ska bli allt mer nyfikna och uppmärksam på vattnet och vattnets olika former och att barnen nyfiket ska reflektera och förtå orsakerna till hur och varför vattnet förvandlas.

Utvärdering

Vi utvärderar hur väl vi lyckats göra barnen intresserade och engagerade i det valda temat. Vi tar utgångspunkt i barnens reflektioner och jobbar vidare utifrån dem.

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: