Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 5 Blandningar och lösningar

Skapad 2020-01-21 08:31 i Kulltorpskolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Kemi
I detta arbetsområde ska du få lära dig mer om vad är kemi är för något. Vi ska arbeta och undersöka material och vatten samt titta närmare på vad blandningar och lösningar är. Här kommer experiment och vi ska till en början bla göra tandkräm.

Innehåll

 Planeringens innehåll

När du har jobbat med dessa kapitel ska du kunna:

 

 - känna till några olika material och dess egenskaper

- veta hur material kan sorteras

- sortera olika material

- kunna skillnaden på naturmaterial och framställda material

 

- förstå och förklara vattnets kretslopp

-  förklara vattnets faser

- beskriva hur vatten renas och varför

 

- veta vad en blandning och en lösning är

- beskriva hur ämnena i en blandning kan skiljas åt

 

Ord/begrepp att kunna: 

Material: sortera, egenskap, naturmaterial, framställda material, serieordna, trä, metall, plast, glas, kolfiber, återvinning

Vatten: avdunsta, kretslopp, grundvatten, saltvatten, sötvatten, vattenrening, vattenånga, kondensera, vattendroppe, nederbörd, förorening, vattnets faser

Blandningar: blandning, lösning, sila, avdunsta, filter, filtrera, lösningsmedel

 

 

Arbetsformer:

Undervisningen byggs huvudsakligen på läromedlet boken om fysik och kemi

- lärarledda genomgångar med bildstöd

- vi läser texter i läromedlet

- arbetar med uppgifter i arbetsboken

- gör enkla undersökningar

- dokumenterar undersökningar

- filmer

- EPA

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: