Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik och språk - vt 2020

Skapad 2020-01-21 08:39 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Barn är av naturen nyfikna och vetgiriga och i sin lek strävar de efter att förstå sin omvärld. För att barn ska förstå de sammanhang de är involverade i behöver de utveckla sin förmåga att upptäcka, använda och kommunicera matematik i vardagliga och för dem meningsfulla sammanhang. Det kan till exempel vara att spela spel, lägga en pärlplatta, sortera föremål eller räkna leksaker.

Innehåll

Mål: Vad vill vi att barnen skall få erfara?

Vårt lärandefokus kommer att vara att ge barnen möjlighet och förutsättningar att upptäcka och
sätta ord på matematiken som finns runtomkring. Vi vill kunna räkna på flera språk. 

Metod: Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Vi använder oss av ett utomhuspedagogiskt arbetssätt och utnyttjar våra skogsgrupper, Mulle, Knytte och Knopp och arbetar med matematik i skog och närmiljö. Vi arbetar också med flera språk i barngruppen.

Vi kommer att

 • arbeta med jämförelseord och lägesord
 • arbeta med räkning och antal på flera språk
 • upptäcka former i naturen och vår närmiljö
 • skapa med former och färger

 Vi kommer att arbeta med TAKK och teckna siffror och ord som hör till matematiken. 

Hur kan barnen påverka innehållet i vårt arbete?

Vi lyssnar och är uppmärksamma på barnen, fortsätter med det som är kul och uppskattas och förändrar, när vi märker att vi tappat intresset. Kommer de med frågeställningar gör vi vårt bästa för att tillsammans ta reda på svaren. 

Hur ska arbetsområdet följa upp och utvärderas?

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden, vad barnen reflekterar över och
  vad de vill lära sig mer om vid de olika undervisningssituationerna.

 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för utvärdering och analys. 

 • Vi dokumenterar barnens tankar och kommentarer på Unikum så att föräldrarna får ta del av barnens vardag. Tillsammans tittar vi sen på dokumentationen och reflekterar kring det.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: