👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt VT2020

Skapad 2020-01-21 08:54 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
”Ta del av mitt halvkassa liv och gör sedan tvärtom.” säger Emanuel Kent Sjögren i början av romanen. Han är din andliga vägledare i "Konsten att ha sjukt låga förväntningar". Vi får följa Emanuel Kents livsfilosofiska råd medan han trasslar sig genom hösten på högstadiet.

Innehåll

SYFTE

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter. (kursplan svenska, Lgr11).

 

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din:

  • Kommunikativa förmåga - leda och delta i diskussioner
  • Analysförmåga - granska personer, sammanfatta
  • Metakognitiva förmåga - tolka, värdera, ha omdömen om samt reflektera 
  • Begreppsförmåga - utöka ditt ordförråd

 

ARBETSSÄTT

Vi läser romanen "Konsten att ha sjukt låga förväntningar" av Åsa Asptjärn under fyra veckor. Ni läser både i skolan och hemma. Varje vecka har du en uppgift till de sidor du läst som du redovisar både muntligt och i skrift i den grupp du tillhör.

BEDÖMNING

Du kommer också skriva en kort sammanfattning av bokens handling. Dina iakttagelser och reflektioner förstärker du med citat. Uppgiften kommer att skrivas under v 10, vilket betyder att du har totalt 3 lektioner på dig. Texten ska vara strukturerad med en inledning, ha passande styckeindelning och en avslutning. Vi kommer att titta på ett exempel på en sammanfattning för att se hur man kan skriva. 

Du kommer alltså bli bedömd på: 

4 bokuppgifter + sammanfattning 

 

Glad läsning!

Uppgifter

  • Slutuppgift - Läsprojekt

  • Bokuppgift v 9

  • Bokuppgift v 7

  • Bokuppgift v 6

  • Bokuppgift v 5

Matriser

Sv
Läsprojekt

Läsprojekt

Dina uppgifter i gruppdiskussionen varje vecka
Du har inte gjort alla uppgifter till gruppdiskussionen varje vecka.
Du har gjort alla uppgifter till gruppdiskussionen varje vecka.
Tala
Du deltar mycket sparsamt i diskussionerna och deltar främst bara när det gäller att redovisa din egen veckouppgift.
Du deltar sparsamt i diskussionerna.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Skriva
Genom att göra en enkel sammanfattning av bokens innehåll och handling visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra en utvecklad sammanfattning av bokens innehåll och handling visar du god läsförståelse.
Genom att göra en välutvecklad sammanfattning av bokens innehåll och handling visar du mycket god läsförståelse.
Tempus
Tempus fungerar inte korrekt.
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Du växlar tempus på ett väl fungerande och korrekt sätt genom hela texten.
Citat
Du använder inga citat för att förstärka din beskrivning av karaktärerna Emanuel och Tore.
Du använder något citat för att förstärka din beskrivning av karaktärerna Emanuel och Tore.
Du använder citat för att förstärka din beskrivning av karaktärerna Emanuel och Tore och citaten knyter an till dina synpunkter och reflektioner.
Du varvar egna beskrivningar och reflektioner med träffande citat för att förstärka bilden av karaktärerna på ett sätt så att läsaren får en djupare förståelse för både Emanuel och Tore.
Skriftspråk
Du behöver träna på ditt skriftspråk och din textbindning.
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.