Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skridskor

Skapad 2020-01-21 09:24 i Långsjöskolan Norrtälje
Baserad på Anders Isakssons LPP "skridskor ur ett rörelseperspektiv"
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Skridskor utifrån ett rörelseperspektiv. Under vecka 10-12 kommer vi att åka skridskor.

Innehåll

Syfte

Varför åker vi skridskor

Eleven ska utveckla ett allsidigt rörelsemönster och intresse för att vara fysiskt aktiv i olika miljöer.

Eleven ska ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra

Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin fysiska förmåga.

Elevens ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ge dem förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil.

 

Konkretiserade mål

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

röra dig allsidigt och få ett intresse för att vara fysiskt aktiv olika miljöer.

samarbeta och visa respekt för dina klasskompisar på isen.

skapa en god kroppsuppfattning och tilltro till din fysiska förmåga

 

Vad ska vi göra?

i undervisningen kommer du att få:

leka lekar

teknikövningar

stafetter

olika spel på is

 

Jag bedömer din förmåga att:

Delta i lekar, spel och idrotter som innefattar grovmotoriska grundformer i olika miljöer och hur du varierar och anpassar dig till aktiviteten och miljön.

 

Du visar vad du kan genom att:

delta aktivt på lektionen.

att du kan/försöker röra dig på ett sätt som passar aktiviteten.

att du deltar i diskussioner och använder ord och begrepp som vi diskuterat.

att du har rätt utrustning.

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Idh
Skridskor

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven deltar i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven deltar i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven deltar i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: