Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållfasta och stabila konstruktioner - grundskolan

Skapad 2020-01-21 10:30 i Henåns skola 4-6 Orust kommun
Grundskola 6 Slöjd Teknik
Nästan varje dag går vi förbi hus, vi ser broar och exempelvis telefonmaster. Hållfasthet och stabilitet är viktiga egenskaper för att dessa konstruktioner skall fungera. I det här arbetsområdet skall vi bland annat titta på hur broar konstrueras och pröva att bygga en egen hållfast konstruktion.

Innehåll

 

 Stabila konstruktioner - Detta ska vi göra!

Du ska kunna själv eller med stöd:

 • undersöka och beskriva hållfasta och stabila konstruktioner
 • föra resonemang om konstruktionernas uppbyggnad
 • följa instruktioner vid konstruktionsarbeten
 • delta i diskussioner om hållfasta och stabila konstruktioner
 • i diskussionerna beskriva och prata om konstruktionernas uppbyggnad
 • bygga en konstruktion t ex en bro eller ett torn, pröva hur tryck och rörelse påverkar konstruktionen.
 • använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • ge exempel på tekniska lösningar i vardagen.
 • dokumentera arbetet på följande sätt:
  • beskriva ditt arbete med text eller ljud
  • jämföra och beskriva likheter och skillnader mellan olika konstruktioner

I undervisningen kommer vi att:

 • se på film
 • titta på bilder 
 • prata om och jämföra konstruktioner
 • bygga en egen konstruktion
 • undersöka stabiliteten
 • öva på att dokumentera med hjälp av bild, ljud eller film

Dina förmågor visar du genom att:

 • Förmågan att reflektera tränar du när du bearbetar dina tankar kring temat.
 • När du jämför olika förutsättningar, jämför likheter och skillnader.
 • När du väljer och värderar information.
 • redovisar och genomför dina uppgifter.

 

 • Din kommunikativa förmåga tränar du när du aktivt deltar i arbetet. Du ställer frågor och lyssnar på läraren och kamrater och deltar i samtal om ämnet.
 • när du uttrycker dina tankar.

 • När du använder/ lär dig nya ämnesspecifika ord begrepp och symboler.

 

 • Din Sociala förmåga tränar du genom att arbeta i grupp.

 

 • Din kognitiva förmåga tränar du genom att använda flera sinnen när du arbetar praktiskt.

 

Ledning och stimulans. Tillgänglighet och anpassningar

Pedagogisk:

Bilder, bildspel, TAKK, 

Fysisk:

Rummet, tal, tecken

 

Social:

Placering

Grupp/enskilt

Klassrumsklimat

Veckobrev

 

Förutsättningar för lärande:

Undervisning

bilder/förtydliganden 

placering

reträttvägar/alternativ

 

Bedömning:

Formativ:

Medverkande på lektioner

Samtal

Arbetsmaterial

Kamratbedömning

 

Summativ:

Medverkan på lektioner

Elevens arbete

Elevens utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: