👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året - veckodagar, månader, årstider

Skapad 2020-01-21 10:44 i Ingaredsskolan Alingsås
Året
Grundskola 1 Svenska Bild SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Under några veckor nu i början på terminen kommer vi att arbeta med ett kort tema om året - veckodagarna, månaderna och årstiderna.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Du ska:

 • kunna veckans dagar
 • kunna månaderna samt i vilken ordning de kommer
 • kunna årstidernas namn samt vilka månader som hör till vilka årstider
 • kunna ditt födelsedatum 

 Hur ska du lära dig detta?

 • Du kommer att skapa en lapbook med fokus på veckans dagar, månaderna och årstiderna.
 • Du dokumenterar genom att rita och skriva. 
 • Du gör skapande uppgifter om årstiderna.
 • Du ser på filmer.
 • Du sjunger sånger.
 • Du tränar på olika begrepp som hör till området bland annat med hjälp av digitala verktyg.

Vad som kommer att bedömas:

Att du kan:

 • veckans dagar
 • månadernas namn samt i vilken ordning de kommer
 • ditt födelsedatum. 
 • de fyra årstiderna

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får redovisa dina kunskaper skriftligt och muntligt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3