👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Mitt magiska jag"

Skapad 2020-01-21 10:45 i Frejan Vara
Förskola
Förskolans läroplan innehåller många delar! Där lyfts lek, kommunikation, skapande, hållbar utveckling, hälsa, välbefinnande, omsorg, utveckling och lärande. Allt detta formar vår verksamhet! Med tanke på hur hälsa är aktuellt i vårt samhälle, så väljer vi på förskolan att var delaktiga till att lägga grunden till barnens hälsa och välmående. Med hälsa menar vi rörelse, återhämtning, lust, glädje, kost, relationer osv..

Innehåll

Olika dimensioner av vårt tema:

Vi tar hjälp av boken Hugo- äntligen semester!

 

 

 

Vi vill ge barnen de bästa förutsättningarna för en god hälsa genom att ha roligt när vi rör på oss. Vi känner tillsammans hur skönt det är att slappna av och gå ner i varv. I samband med måltider pratar vi med barnen om vikten av att äta näringsrik och varierad mat för att bli stark och för att orka. Barnen kommer att möta veckans grönsak/frukt i matsalen. Allt för att våga prova både nya smaker och skapa nya upplevelser.

 

Vi på Frejgården vill att barnen, genom enkla övningar, lär sig att vara allt mer medvetna om sin tillvaro. Vi stannar upp och lyssnar till våra kroppar och blir medvetna om hur det känns när man är lugn och avslappnad. De barn som behöver sova, gör det i vagnar ute. Vi tränar på att fokusera, tänka positivt och se möjligheter.

 

Bra kost - ett medvetet val
Vi tycker att det är viktigt att kunna erbjuda barnen en varierad och näringsrik kost. Därför består våra måltider av en hög andel ekologiska, närproducerade och säsongsbetonade råvaror. De barn som går i 5års klubben deltar i ett matråd tillsammans med våra kockar. Barnen kommer bland annat att få möjligheter till att vara med och praoa i köket. Vi undviker medvetet livsmedel och drycker med tillsatt socker och serverar rikligt med frukt. Genom att vi äter i vår matsal lär sig barnen tidigt att lägga upp sin mat själva och därigenom ta ställning till vad de vill äta.

 

Rörelse
Vi vill lägga grunden för den livslånga rörelseglädjen. Med rörelse och fysisk aktivitet stimuleras utvecklingen av bättre motorik och kroppsuppfattning. Att ha idrottshallen i samma byggnad som vår förskola, ser vi som en stor tillgång där barn i alla åldrar får tillgång till den. Rörelsen ska bli en del av vår vardag!

 

Utepedagogik och äventyr i skog och samhälle
Varje dag är barnen ute i friska luften där barnen genom lek och aktiviteter får utlopp för sitt rörelsebehov. Vi åker buss till skogen från 4 års ålder samt besöker ”närskogen” minst en gång i veckan. Barnen ska i tidig ålder få uppleva naturen, miljön, djur och dess skiftningar. Att gå på promenad är en viktig del för att bekanta sig med vårt närområde och samhälle.
5 års klubben går till badhuset regelbundet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18