Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompistema-Snick & Snack

Skapad 2020-01-21 11:04 i Stensvedens förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Fortsättning av kompistema utifrån bok nummer två om Snick & Snack

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

Vi vill jobba med fortsättningen av kompismaterial om Snick & Snack. 

Vi har under en hösten-19 jobbat med kompistema. Vi har bl.a. använt oss av en bok som heter Snick & Snack i Kungaskogen.
Där har där det tagits upp omkring hur vi ska vara mot varandra för att vi ska ha det bra. 
Fler av barnen i vår grupp visar också intresse för bokstäver, ord och att läsa. Vi vill i temat också ta tillvara på det.
Likaså finns intresse för att jobba med att snickra. 

Grön flagg, Mål vi ska arbeta mot där finns det en del av i Snick och Snackmaterialet. Man kan även länka in kunskapen om naturen som vi håller på med i våra naturskolor.

 

Vart ska vi?

Hjälpfrågor:
Vilka mål ska vi, utifrån nuläget, arbeta mot inom temat? Utgå från fokusområden/lokala mål/styrkort. 
Vad vill vi att barnen ska uppleva/utforska/utveckla?

Vi vill att barnen ska utveckla förståelse för samband i naturen och vad som händer med skräp i skogen och hur vi källsorterar, hur man gör om man går vilse. Vi ser att barnen behöver lära sig att bestämma tillsammans, dela med sig samsas om samma sak. I spel och lek träna på att följa regler och det man har bestämt tillsammans. Lära sig att förstå vikten av att alla kan något bra, att man inte lämnar någon utanför utan att alla ska få en chans att vara delaktiga så att ingen blir lämnad utanför. Ibland vill man kanske inte vara med och då ska man också bli respekterad för det. Vi vill att barnens ska förstå vikten av att vi hjälps åt med olika saker på avdelningen, även om man inte alltid har varit med. Vi hjälps också åt med de dagliga rutinerna, alla behövs. 
Från tidig ålder vill vi få in hur viktigt det är med rörelse, motion och att vara fysiskt aktiv för sitt eget välbefinnande. 

Träna på att uttrycka och prata om olika känslor, vad man är rädd för, glad för, förstå andras känslor, visa empati, visa omsorg om varandra. 

 Vi vill att barnen lär sig om kretsloppet från att odla till att äta


Hur gör vi?

Vi använder oss av Civilförsvarets material "Hitta Vilse"
Vi använder Snick och Snack materialet "Vännerna i Kungaskogen går på utflykt".
Vi använder oss av egen erfarenhet och annat material som vi har.
Uppdelning i grupper.
Vi dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen.

Hur blev det?

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: