Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 5 Muntliga presentationer

Skapad 2020-01-21 11:14 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Under vårterminen kommer du att få träna på att planera och genomföra muntliga redogörelser om olika ämnen.

Innehåll

Under vårterminen kommer du att få träna på att planera och genomföra olika typer av muntliga framföranden, ibland ensam och ibland i grupp.

Vi kommer att diskutera vad man kan tänka på för att presentationen ska bli så bra som möjligt.

Bedömningen i matriserna nedan kommer att uppdateras under vårterminens gång.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Muntliga presentationer

Träna mer
Ganska bra
Bra
Planera
välja ut vad du ska säga, bestämma vilken ordning det ska komma i, bestämma hur din keynote ska se ut med text och bild
Inledning
hälsa välkomna, berätta kort vad du ska presentera
Innehåll med röd tråd
enkelt att följa med som åhörare, sakerna kommer i en logisk ordning
Avslutning
sammanfatta, tacka
Tydlighet
lagom högt, lagom fort
Ögonkontakt
titta på åhörarna, manuskort/stödord endast som stöd
Engagemang
visa att du är intresserad, kroppsspråk, gester, visa saker eller bilder

Sv SvA
Sammanvägd bedömning Muntliga presentationer

--->
Inte godkänd nivå
--->
Lägsta godkända nivån
--->
--->
Muntlig redogörelse
Träna mer.
Jag kan planera och genomföra enkla muntliga redogörelser med ganska bra inledning, röd tråd och avslutning. Jag anpassar språket lite efter mottagare.
Jag kan planera och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med bra inledning, röd tråd och avslutning. Jag anpassar språket efter mottagare.
Jag kan planera och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med mycket bra inledning, röd tråd och avslutning. Jag anpassar språket efter mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: