👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

halva terminen textilslöjd årskurs 7

Skapad 2020-01-21 11:28 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7 Slöjd
I årskurs 7 arbetar eleverna med två större uppgifter, miljökasse/förvaring och band. I anslutning till dessa går vi även igenom bomull ur ett miljöperspektiv och vårt vanligaste plagg, jeans.

Innehåll

Syfte:

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lös­ningar, framställa föremål och värdera resultat

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att elev­erna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling.

Tid:

Eleverna läser två lektionspass i veckan (totalt  150 min). Halva terminen textilslöjd och halva terminen träslöjd.

Undervisning:

I slöjden arbetar vi både praktiskt och teoretiskt. Gemensamma genomgångar varvas med individuell handledning och innefattar både teori och praktik.

Undervisning miljökasse

Uppgift:

Du ska formge och framställa en påse/väska. Påsen/väskan ska anpassas till en tänkt användare och ha ett tänkt användningsområde och dekoreras med valfri teknik/valfria tekniker. Vi väljer gemensamt tema till väskan.

Du ska  försöka att vara så miljömedveten du kan i dina val.

 

Förberedande idéer och övervägande: Vi har gemensam genomgång om  bomull, dess egenskaper och användningsområde ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi repeterar sömnad i vävt tyg, termer och begrepp som använd inom och  eleverna syr en "provlapp". Eleverna designar ett eget motiv utifrån påsens mottagare och användningsområde 

Framställning och övervägande: Eleverna formger, konstruerar och  framställer en en väska/miljökasse 

Dokumentation  och värdering: Eleverna dokumenterar och värdera arbetsprocessen under arbetet gång och efter avslutat arbete sitt resultat. Dokumentationen kan ske på olika sätt och med eller utan hjälp av digitala verktyg. Elever som önskar har möjlighet att använda färdiga mallar och stödfrågor.

 

 

Undervisning band

Uppgift:

Du ska väva, knyta eller fläta ett band (som eventuellt kan bli handtag på väskan). 

Du ska  försöka att vara så miljömedveten du kan i dina val.

 

Förberedande idéer och övervägande:  Vi går igenom olika tekniker för att tillverka band, såsom, fläta, väva, knyta... 

 

Framställning och övervägande: Eleverna väljer färg, mönster, passande material och redskap samt framställer bandet i vald teknik. Eleverna monterar eventuellt sina band, t ex på väskan.

 Teori

Sömnadsbegrepp och verktyg i maskinsömnad och band, bomull ur ett miljöperspektiv, jeansens historia.

Bedömning:

Bedömning sker löpande under lektionstid och vid enskilda och gemensamma redovisningar. Bedömning sker under hela arbetsprocessen; planering, överväganden, framställning och värdering samt på dokumentationen av denna.

 

Uppgifter

 • Elevplanering väska/förvaring

 • Kopplingsaspekter åk 7

 • Väska/tygpåse instruktion

 • Jeansens Historia

 • Uppgifter om Jeans

 • Bomull och påverkan på miljön

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 9
 • Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  E 9
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
  Sl  C 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  C 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 9
 • Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Sl  C 9
 • Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  C 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  C 9
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
  Sl  A 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  Sl  A 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 9
 • Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 9
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  A 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  A 9

Matriser

Sl
Bedömningsstöd i textilslöjd årskurs 7

Rubrik 1

Nivå 1
Betyget E
Nivå 2
Betyget C
Nivå 3
Betyget A
Formge och Framställa slöjdföremål
Du hinner med: Enkel miljökasse med dekoration i en teknik, fläta ett band. Du kan följa enklare instruktioner med stöd av andra.
Du hinner med: •Miljökasse med dekoration i två tekniker •Band och snoddar Du kan på egen hand följa instruktioner men behöver ibland lite stöd.
Du hinner med: •Miljökasse med dekoration i minst tre tekniker •Band och snoddar Du kan på egen hand följa instruktioner.
Välja och använda redskap
Du kan delvis använda redskap och maskiner (t.ex. trä symaskinen med hjälp, använder virknålen så att resultatet blir rätt).
Du kan använda redskap och maskiner på egen hand.
Du kan använda redskap och maskiner på egen hand och är noga.
Välja och motivera tillvägagångssätt
Du kan med stöd välja material och teknik till ditt arbete och på ett enkelt sätt beskriva varför, till exempel färg.
Du kan välja material och teknik till ditt arbete och på ett utvecklat sätt beskriva varför, till exempel färg, material och användningsområde…
Du kan välja material och teknik till ditt arbete och på ett välutvecklat sätt beskriva varför, till exempel färg, form, material, användningsområde…
Utveckla idéer med hjälp av inspirationsmaterial
Du kopplar med stöd ihop dina idéer med temat, användaren och/eller användningsområdet (väskan). Du gör som någon annan eller en idé som redan finns.
Du kopplar ihop dina idéer med temat, användaren och/eller användningsområdet (väskan). Du omarbetar idéer som redan finns.
Du kopplar ihop dina idéer med temat, användaren och användningsområdet (väskan). Du kompletterar med sådant som du själv har sökt upp.
Pröva och kombinera
Du tar första bästa.
Du gör om när det blir fel.
Du provar systematiskt. Det vill säga gör tre förslag med olika material eller tekniker och väljer sedan ett av dem.
Formulera och välja handlingsalternativ i arbetsprocessen
Du planerar dina arbeten och dina produkter med stöd av lärare och/eller kamrater.
Du planerar dina arbeten och dina produkter själv efter korrigering av lärare och/eller kamrater. Du arbetar på, kommer framåt i arbetet men behöver korrigeras ibland.
Du planerar dina arbeten och produkter självständigt. Du arbetar och kommer framåt och behöver sällan korrigeras.
Ge omdömen och visa samband
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen. Du utgår från dig själv. Du beskriver kort och konkret hur du har arbetat. Du använder några ord och begrepp som är typiska för slöjden.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen. Du utgår från dig själv och materialen och eller teknikerna Du visar att du förstår att olika arbetssätt leder till olika resultat. Du använder fler och korrekta ord och begrepp som är typiska för slöjden.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen. Du utgår från dig själv och materialen och eller teknikerna Du visar att du förstår och är medveten om att olika arbetssätt leder till olika resultat. Du använder fler och korrekta ord och begrepp som är typiska för slöjden.
Tolka och resonera
Du för enkla resonemang om föremålet/produkten med koppling till temat utifrån egna erfarenheter och kunskaper/andra trender och traditioner.
Du för utvecklade resonemang föremålet/produkten med koppling till temat utifrån egna erfarenheter och kunskaper/andra trender och traditioner.
Du för välutvecklade resonemang om föremålet/produkten med koppling till temat utifrån egna erfarenheter och kunskaper/andra trender och traditioner.