👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor och Noveller samt ordklasser

Skapad 2020-01-21 11:38 i Rodengymnasiet Norrtälje
Vi ska ta oss an korta berättelser - noveller. Vi kommer både att läsa och analysera olika noveller samt skriva egna noveller.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska läsa lite om grammatik och gå igenom några ordklasser samt berättelser - Sagor/noveller. Vi ska både läsa sagor/noveller, analysera dem och skriva egna noveller.

Innehåll

Sagor och Noveller samt ordklasser
 
Vi kommer att arbeta i 3 steg

 

 

1. klara språket -under vecka 3-5 svaren skrivs i häftet och lämnas in.

2 noveller - vi läser texten och diskuterar frågorna i texten muntligt samt en skriv uppgift.

3 Sagor - vi läser texten och diskuterar frågorna i texten muntligt samt en skriv uppgift

 

1. Först arbetar vi med svensk grammatik .Där går vi igenom ordklasser ( bla Substantiv, Adjektiv, verb, Stor och liten bokstav, skiljetecken, konjunktioner) 

 

tids period = vecka 3-5

Digitala verktyg

https://www.elevspel.se/amnen/svenska/294-ordklasser.html

Nivå 1-3

 
 
2. Sagor

 

Vi  arbetar med sagor och fördjupar oss i följande
- Veta vad folksagor och konstsagor är
- Förstå hur sagor har påverkat vårt berättande idag
- känna till några kända sagor, sagoförfattare och sagoillustratörer
 
- avsluta med att kunna skiva en egen enklare saga med typiska sagoingredienser.

tidsperiod 6-8 (ev extra vecka 10)

 

 

 
3.
Vi avslutar momentet genom att fördjupa oss i Noveller
 
- Känna till vad är en novell
- förstå hur en novell är uppbyggd
- veta vilka ingredienser som är viktiga i en novell
 
Avsluta med att skriva en egen novell

tidsperiod = vecka 10-12 (extra vecka 13)

Vi läser även en novell och saga  

 

 

 

 

    Hur ser arbetsgången ut  och varför gör vi detta?

Under detta moment kommer vi att:

Prata om sagor (folksagor, fabler och konstsagor)

Lyssna på sagor

Gå igenom olika sagodrag

Skriva sagor

vi diskuterar. kan bilder hjälpa till vid skrivande?

 

 

 

Planering för “Noveller”

 

 

Syfte

Varför ska vi arbeta med detta?

Vilka förmågor vi kommer att träna på?

När vi är klara ska du kunna:

Det här ska vi göra:

Så här får du visa att du har lärt dig:

För att du ska lära dig en novells kännetecken och bli en bättre skribent.

Läsförmågan


SkrivförmåganFörklara vad som kännetecknar en novell.


Kunna skriva en egen novell där de flesta av kännetecknen finns med.Vi kommer att läsa flera noveller och dels analysera dem tillsammans och sedan får du analysera dem på egen hand.


Du ska också skriva en egen novell och bearbeta den med hjälp av mina och klasskamraters kommentarer.

Genom dina analyser på olika noveller.


Genom din egen novell.

Uppgifter

 • författarpresentation H C Andersen

 • Grovplanering svenska

 • Novell uppgift

 • sagouppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Svenska år 6-9 2017

F
Grundläggande mål ej nådda (alla mål måste uppnåtts för att erhålla betyg E)
E
C
A
Tala
Innehåll Samtala Lyssna Struktur och presentationsteknik
Eleven kan samtala och diskutera, samt framföra åsikter och argument på ett enkelt sätt. Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser.
Eleven kan samtala och diskutera, samt framföra åsikter och argument på ett utvecklande sätt. Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser.
Eleven kan samtala och diskutera, samt framföra åsikter och argument på ett välutvecklat sätt. Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser.
Skriva
innehåll Anpassning till texttyp och mottagare Gestaltande beskrivningar Skrivregler struktur och normer Respons
Eleven kan skriva enkla texter.
Eleven kan skriva utvecklade texter.
Eleven kan skriva välutvecklade texter.
Läsa och analysera
Läsa och förstå Sammanfatta Att tolka texter Litteraturhistoria
Eleven kan läsa, förstå, tolka och dra slutsatser kring texter på ett enkelt sätt.
Eleven kan läsa, förstå, tolka och dra slutsatser kring texter på ett utvecklat sätt.
Eleven kan läsa, förstå, tolka och dra slutsatser kring texter på ett välutvecklat sätt.
Källanvändning och källkritik
Söka Värdera Sammanställa Citat och källkritik
Eleven använder sig av källor på ett enkelt sätt.
Eleven använder sig av källor på ett utvecklat sätt.
Eleven använder sig av källor på ett välutvecklat sätt.
Språkbruk
Grammatik Språkets historia Nordiska språk Minoritetsspråk Sociolekter Dialekter Etik och moral
Eleven kan föra enkla resonemang om svenska språket.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om svenska språket.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om svenska språket.