Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek, kondition, rörlighet och styrka

Skapad 2020-01-21 12:03 i Långsjöskolan Norrtälje
Elevledd lektion i idrott och hälsa
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Under v. 3-14 kommer eleverna att få planera, organisera och praktiskt genomföra en idrottslektion för övriga klasskamrater. Under dessa veckor är även skridskor inplanerat.

Innehåll

Eleverna kommer att få planera, organisera och praktiskt genomföra en lektion i ämnet idrott och hälsa, innehållet i lektionen ska vara kondition och styrka.

Ni ska tillsammans utveckla en helt ny lek. Det kan vara en blandning mellan flera idrotter eller något helt nytt, bara fantasin sätter gränser. ALLA ska kunna delta, oavsett funktionsförmåga. Idrotten ska kräva fysisk ansträngning och kunna utövas av så många som möjligt. 

Ni kommer träna er i att leda en lektion inför en större grupp (era övriga klasskamrater). Efter lektionen utvärderar vi och reflekterar över lektionen tillsammans.

Jag kommer att bedöma både upplägg och utförande. Eleverna planerar lektionen parvis under ett lektionstillfälle med start v.3. Därefter sker redovisningen löpande.

 

Tips och trix för att leda en lektion i idrott:

Det är inte lätt att leda en stor grupp i en idrottssal och det krävs en del förberedelser:

1. Förberedelser/Planering Val av aktivitet

2. Samlingen:

Vilka instruktioner behövs?

4. Själva aktiviteten:

- Se till att leda aktiviteten och att vara väl förberedd på eventuella frågor från övriga i klassen.

5. Avslut:

- Hur slutar ni lektionen? Stretch, avslappning, samling med reflektioner.

Bedömning:

Jag bedömer följande:

- Lektionens innehåll och aktivitet

- Hur ni har planerat aktiviteten

- Ledarskap (ditt sätt att vara och hur du påverkar andra)

- Engagemang och tydlighet

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: