👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsloggar

Skapad 2020-01-21 12:24 i Gränbyskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du ska genom egen läsning av skönlitterär bok träna din läsförmåga och läsförståelse.

Innehåll

Du kommer att få välja en egen skönlitterär bok att läsa under terminen, både hemma och på lektionstid. Boken ska delas in i tre lika stora delar. Varje del ska redovisas med hjälp av läsloggar. Dessa ska senast lämnas in senast mån v 13. Dela gärna varje läsloggsdel med mig via teams när ni är färdiga med den.

 

Frågor till lässlogg 1:

1a) Hur börjar romanen? Börjar den med en replik, en beskrivning av person eller miljö, en händelse, en bakgrundsredogörelse, annat...

      Skriv av första meningen!

1b) Tycker du att det är en bra början? Förklara lite kort ditt svar och skriv vad du tycker.

1c) Var det lätt eller svårt att komma in i boken? Förklara varför!

 

2) Hur tycker du att romanen verkar hittills? Försök att förklara och motivera ditt svar.

 

3) Sammanfatta kort vad som har hänt hittills!

 

4) Beskriv huvudpersonen utifrån det du vet hittills (både yttre och inre egenskaper).

 

Frågor till läslogg 2

1) Välj ut ett citat ur boken som du tycker är särskilt intressant. Skriv av det och förklara varför du har valt det.

 

2) Vad tycker du om författarens miljöbeskrivningar? Är de för långa, för få, vackra, realistiska o s v? Ge exempel!

 

3) Vad tycker du om själva historien (handlingen) hittills? Förklara!

 

Frågor till läslogg 3

1) Vad verkar boken handla om (olycklig kärlek, krig, ondska, livet på landet o s v.)?

 

2) Vad tycker du om slutet? Om du tycker slutet är bra, försök förklara varför. Tycker du att boken borde ha slutat på ett annat sätt, förklara då hur den skulle kunna sluta.

 

3) Försök att sammanfatta hela handlingen i fem meningar.

 

4) Leverera ett omdöme om boken. Skulle du rekommendera denna bok till någon du känner? Vem och varför?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska 7-9

Syftet med undervisningen i svenska är att eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Insats krävs
E
C
A
Läsa med flyt samt välja och använda lässtrategi
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Göra sammanfattningar och visa läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om texters budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.